STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Na 3. Hlajevih dnevih o zdravstvenem varstvu oljke

Ljubljana, 24. februarja - V organizaciji Inštituta za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper bodo v četrtek potekali 3. Hlajevi dnevi, strokovni posvet za slovenske oljkarje. Tema tokratnega virtualnega srečanja bo zdravstveno varstvo oljke, s poudarkom na oljčni muhi, so sporočili iz ZRS Koper.

Program letošnjih Hlajevih dni bo potekal prek platforme Zoom v treh sklopih. V prvem sklopu bodo predstavljeni rezultati strokovnega in raziskovalnega dela, Ivan Žežlina z Oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) Nova Gorica bo predstavil Evropski zeleni dogovor, o rezultatih raziskovanja oljčne muhe bo spregovorila Maja Podgornik z Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper. Delovanje Službe za varstvo rastlin na področju zdravstvenega varstva oljke bo predstavil Matjaž Jančar z Oddelka za varstvo rastlin pri KGZ Nova Gorica, novosti na področju zdravstvenega varstva oljke v letu 2021 pa Marko Devetak z Oddelka za varstvo rastlin pri KGZ Nova Gorica.

Tehnološke poskuse zdravstvenega varstva oljk bo predstavil Jakob Fantinič z Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper. Kako s tehnološkimi ukrepi izboljšati zdravstveno stanje oljčnikov, bosta svetovala Vasja Juretič in Urška Klančar z Oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZ Nova Gorica. O spremljanju poškodovanosti z oljčno muho v laboratorijski oljarni bo predavala Viljanka Vesel iz Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZ Nova Gorica. O vplivu oljčne muhe na nekatere kemijske in senzorične značilnosti oljčnega olja bo spregovorila Milena Bučar z Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper. O vplivu oljčne muhe na kakovost oljčnega olja v letu 2014 pa bo spregovoril Vasilij Valenčič z Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper.

V drugem sklopu predavanj bodo predstavljene različne prakse pridelovalcev oljk o spremljanju in zatiranju oljčne muhe. O izkušnjah z oljčno muho bodo spregovorili Janko Bočaj (Ekološka kmetija Bočaj), Irena Vrhovnik (Ekološka kmetija Gramona) in Matej Drnovšček (Kmetija Drnovšček). O tehnoloških ukrepih v oljčniku bo predaval Ernest Kante (Kmetija Kante).

V tretjem sklopu predavanj pa bodo predstavljeni pripravki za varstvo pred oljčno muho in vabe za spremljanje oljčne muhe. Sredstva in vabe za zatiranje oljčne muhe bosta predstavili podjetji Karsia in Metrob, možnosti spremljanja škodljivcev na daljavo Trapview pa bo predstavilo podjetje Efos.