STAznanost

Na BFestivalu o raziskovalnih dosežkih biotehniške fakultete

Ljubljana, 9. marca - Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani bo v četrtek potekal dogodek BFestival, ki ga organizirajo z željo po predstavitvi "širokega spektra raziskovalnega dela, ki poteka na fakulteti". Med predstavljenimi deli na fakulteti letos še posebej izpostavljajo delo Barbare Žabota in Milana Kobala z naslovom Nova metodologija kartiranja skalnih podorov: od množičnega mobilnega zbiranja podatkov do validacije modeliranja skalnih podorov.

Kot so zapisali na fakulteti, je v članku predstavljena mobilna aplikacija za zbiranje lokacij in dodatnih atributov za območja proženja skalnih podorov in odložene skalne bloke.

Aplikacija sloni na principu množičnega zbiranja podatkov z uporabo mobilnih naprav, pri katerem podatke na harmoniziran način zbira več uporabnikov hkrati, posledično pa se lahko ustvari obširne podatkovne zbirke. Uporabniki poleg lokacij lahko zberejo še podatke, kot so tip območja proženja, dimenzije in oblike odloženih skalnih blokov ter fotografije.

Zbrani podatki se ob internetni povezavi sinhronizirajo s podatkovno bazo v oblaku, ki je direktno povezan na javno dostopni spletni GIS pregledovalnik. Predstavljena metodologija je bila zasnovana v okviru projekta ROCKtheALPS, katerega glavni namen je bil razviti nov model za modeliranje skalnih podorov in varovalnega učinka gozda pred njimi na nivoju celotnih Alp.

Kobal v zadnjih tednih sicer intenzivno spremlja tudi snežne plazove v Trenti z namenom uporabe podatkov za modeliranje snežnih plazov in izdelavo kart nevarnosti pred snežnimi plazovi v Sloveniji.

Poleg omenjenega prispevka bodo na BFestivalu med drugim predstavili še Ana Slatnar, ki bo spregovorila o vpliv namakanja na pridelek in vsebnost primarnih ter sekundarnih metabolitov pri določenih vrstah čilija, Tadej Bevk, ki bo predstavil energetske krajine prihodnosti, ter David Stopar, ki bo spregovoril o omejitvah pri hidrodinamskem odstranjevanju biofilmov iz vodovodnih sistemov.

Sicer bodo v tem tednu, v petek, na Biotehniški fakulteti podelili tudi Jesenkove nagrade in priznanja fakultete.