STAznanost

S spremembami odlokov univerzama v Mariboru in Ljubljani prepuščeno odločanje o študijskih področjih

Ljubljana, 8. marca - DZ je danes potrdil spremembe odlokov, ki novomeški fakulteti za informacijske študije dodaja nova študijska področja, univerzama v Mariboru in Ljubljani pa prepušča odločanje o študijskih področjih. Odloki bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu.

Poslanci so s 46 glasovi za in devetimi proti sprejeli spremembe odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Z odlokom se fakulteti dodajajo nova študijska področja, in sicer Poslovne in upravne vede, Naravoslovje, matematika in statistika, Informacijske in komunikacijske tehnologije ter Transport, varnost, gostinstvo in turizem. S spremembo odloka se fakulteti prepušča odločitev o študijskih področjih.

Prav tako so z 71 glasovi potrdili spremembe odlokov o preoblikovanju mariborske in ljubljanske univerze.

Z odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru črtajo eksplicitno navajanje študijskih področij, kar se v skladu z uredbo prenese v statut same univerze. Po novem bo univerza svoj statut lahko spreminjala na upravnem odboru in ji zaradi tega ne bo treba spreminjati ustavnega akta, ki ga mora potrditi DZ, tako da bo postopek potekal hitreje.

S spremembo odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani se spreminja sedež akademije za gledališče, radio, film in televizijo in črta izrecno navajanje študijskih področij. Določitev slednjih je skladno z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, prepuščeno statutu univerze. S tem se zmanjšajo tudi birokratski postopki.