STAznanost
Humanistika in družboslovje

V Novem mestu nove prazgodovinske naselbinske najdbe

Novo mesto, 8. marca - Ekipa pod vodstvom novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je pri arheološki raziskavi ob sanaciji poškodovanega opornega zidu na južnem pobočju pod novomeško kapiteljsko cerkvijo naletela na pomembne prazgodovinske naselbinske najdbe. Te vnovič potrjujejo močno prazgodovinsko poseljenost novomeškega mestnega jedra.

Novo mesto, južno pobočje pod kapiteljsko cerkvijo sv. Nikolaja.
Arheološka izkopavanja novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Predstavnik novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Uroš Bavec in vodja izkopavanj Aleš Tiran.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, južno pobočje pod kapiteljsko cerkvijo sv. Nikolaja.
Arheološka izkopavanja novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, južno pobočje pod kapiteljsko cerkvijo sv. Nikolaja.
Arheološka izkopavanja novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, južno pobočje pod kapiteljsko cerkvijo sv. Nikolaja.
Arheološka izkopavanja novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, južno pobočje pod kapiteljsko cerkvijo sv. Nikolaja.
Arheološka izkopavanja novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, južno pobočje pod kapiteljsko cerkvijo sv. Nikolaja.
Arheološka izkopavanja novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Konica lista prazgodovinske bronaste sulične osti.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, južno pobočje pod kapiteljsko cerkvijo sv. Nikolaja.
Arheološka izkopavanja novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Vodja izkopavanj Aleš Tiran.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, južno pobočje pod kapiteljsko cerkvijo sv. Nikolaja.
Arheološka izkopavanja novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Foto: Rasto Božič/STA

Vodja izkopavanj, arheolog Aleš Tiran je za STA ocenil, da gre po odkritjih ob prenovi novomeškega mestnega jedra za vnovično potrditev tamkajšnje močne poseljenosti v starejši in mlajši železni dobi.

Pri enotedenskem izkopavanju so sicer odkrili ostanke mlajšeželeznodobne oziroma latenske hiše, istočasno tlakovano pot in pod tem še starejšeželeznodobne izravnalne plasti z različnimi najdbami.

Glavnina najdb sodi v 1. stoletje pred našim štetjem oziroma kulturno v tako imenovano latensko obdobje, naleteli pa so tudi na starejšeželeznodobne oz. halštatske drobne najdbe.

Veliko najdb je bilo bronastih. Med temi je Tiran navedel dele bronastih oblačilnih sponk oziroma fibul, del lista sulične osti in bronasto falero oziroma priponko, ki upodablja prazgodovinskega bojevnika z operjeno čelado in okroglim ščitom. Pri tem gre morda za halštatski prežitek, je še ocenil.

Po podatkih novomeške območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine so se izkopavanj lotili ob sanaciji pri zadnjih potresnih sunkih poškodovanega opornega zidu na južni strani platoja z novomeško stolno oziroma kapiteljsko cerkvijo sv. Nikolaja. Ob tej so sicer latenske naselbinske najdbe in s prodniki tlakovano pot odkrili že v prvih letih tega stoletja.