STAznanost

Na biotehniški fakulteti podelili Jesenkove nagrade

Ljubljana, 12. marca - Na ljubljanski biotehniški fakulteti so podelili Jesenkove nagrade, najvišja priznanja za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na področju biotehniških ved v Sloveniji. Prejeli so jih Katarina Čufar za življenjsko delo, Mateja Šenica za najboljšo diplomantko doktorskega študija in Maruša Skubic za najboljšo študentko magistrskega študija.

Kot so na fakulteti zapisali v obrazložitvi nagrade za življenjsko delo, je redna profesorica Čufar vrhunska znanstvenica na področju lesarstva, kjer se posveča znanosti o lesu, dendrokronologiji ter vsestranskim raziskavam lesa kot tkiva živih dreves in materiala v objektih kulturne dediščine in arheologije.

Na katedri za tehnologijo lesa, ki jo vodi, skrbi za razvoj laboratorijev, uvajanje novih metod in njihovo uporabo za raziskovalno in strokovno delo. S sodelavci razvija vsestranske raziskave lesa od njegovega nastanka v drevesu in gozdu preko njegove predelave v industriji in uporabe kot naravnega obnovljivega materiala.

Sistematično dolgoletno raziskovalno delo je posvetila tudi lesu v kulturni dediščini in arheologiji, pri čemer so najbolj odmevne in sistematične raziskave prazgodovinskih kolišč na Ljubljanskem barju. Tudi na tem področju se povezuje s številnimi skupinami na fakulteti in na drugih institucijah.

Nagrajenkino bogato znanstveno-raziskovalno delo se kaže v številnih objavah v vrhunskih mednarodnih revijah in na konferencah. Je avtorica preko 175 originalnih znanstvenih člankov v najprestižnejših znanstvenih revijah, med katerimi so tudi revije Nature Communications, Science Advances in Nature Plants.

V utemeljitvi nagrade za najboljšo diplomantko doktorskega študija je zapisano, da je Mateja Šenica za doktorsko nalogo pod mentorstvom Francija Štamparja in somentorstvom Maje Mikulič Petkovšek preverjala metabolni odziv rastlin na nekatere abiotske dejavnike ter kako različne tehnike predelave vplivajo na vsebnosti nekaterih kemičnih snovi v končnem sadnem produktu. Doktorsko nalogo z naslovom Vsebnost in vrste fenolov in cianogenih glikozidov v različnih delih sadnih rastlin je zagovarjala aprila 2020.

Maruša Skubic pa je nagrado za najboljšo študentko magistrskega študija prejela, saj je magistrski študijski program druge stopnje ekologija in biodiverziteta zaključila s povprečno oceno 9,83.

Magistrski študij je 16. oktobra lani zaključila z nalogo z naslovom Diverzifikacija gozdne in soške smiljke na obrobju Jugovzhodnih Alp, ki jo je izdelala pod mentorstvom Martine Bačič in Boža Frajmana. Rezultate magistrskega dela je s soavtorjema objavila v priznani znanstveni reviji Plant systematics and evolution.

Jesenkove nagrade so najprestižnejše nagrade biotehniške fakultete, ki se imenujejo po Franu Jesenku, prvem profesorju botanike na Univerzi v Ljubljani. Fakulteta jih podeljuje posameznikom, ki izstopajo iz povprečja na področju biotehnike.