STAznanost

Evropska komisija s platformo za odprto objavljanje znanstvenih člankov

Bruselj, 24. marca - Evropska komisija je danes vzpostavila platformo za odprto objavljanje znanstvenih člankov Open Research Europe. Na njej bodo vsem dostopni znanstveni članki z rezultati raziskav, financiranih iz programa Obzorje Evropa, to je programa EU za raziskave in inovacije v večletnem finančnem obdobju 2021-2027, in iz njegovega predhodnika Obzorje 2020.

V Bruslju so v sporočilu za javnost zapisali, da bo nova platforma tako raziskovalcem kot drugim zainteresiranim omogočila brezplačen dostop do najnovejših znanstvenih odkritij na vseh področjih naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter družboslovnih ved, umetnosti in humanistike. Predloženih je bilo že okoli 40 znanstvenih člankov z zelo različnih raziskovalnih področij, ki so tako znanstveni skupnosti in drugim na voljo za branje in pregled.

Nova platforma tako po pojasnilih komisije odpravlja večje težave, ki so pogosto povezane z objavo znanstvenih rezultatov, vključno z zamudami in ovirami pri vnovični uporabi rezultatov ter z visokimi stroški. Gre za neobvezno storitev za upravičence programov Obzorje Evropa in Obzorje 2020, da lahko tako hitro in preprosto izpolnijo zahteve glede financiranja za takojšen odprti dostop, brez kakršnihkoli stroškov zanje.

Platforma Open Research Europe, kot pravijo v komisiji, tako ne bo le prispevala k odprtim, hitrim in stroškovno učinkovitim znanstvenim publikacijam, ampak bo upravičencem programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa olajšala izpolnitev ustreznih pogojev financiranja, ki se nanašajo na odprti dostop. Raziskovalcem pa bo ponudila mesto za objavljanje, s pomočjo katerega lahko hitro izmenjajo svoje rezultate in spoznanja ter omogočijo odprte in konstruktivne znanstvene razprave. V Bruslju želijo tudi druge financerje, zlasti na nacionalni ravni, spodbuditi, da temu zgledu sledijo.

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel je ob tem povedala, da je treba s sodelovanjem in odprtimi raziskovalnimi praksami pospešiti znanstvena odkritja.

"Open Research Europe s pomočjo raziskovalcem pri objavljanju z odprtim dostopom odpravlja ovire za pretok znanja in spodbuja znanstveno razpravo. To je šele začetek. Postopoma bomo zgradili ugled platforme kot priljubljenega mesta za objavljanje raziskovalnega dela v okviru programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa ter zagotovili, da postane bistveni del evropskega raziskovalnega prostora," je navedla komisarka.

Trenutno je sicer po podatkih komisije 91 odstotkov vseh objav in 95 odstotkov vseh strokovno pregledanih publikacij, financiranih iz programa Obzorje 2020, prosto dostopnih, kar je, kot pravijo v Bruslju, zelo visok delež glede na ostale dele sveta. Kljub temu pa je cilj, da bodo vse znanstvene publikacije, podprte z evropskim financiranjem raziskav, prosto dostopne.