STAznanost

Mariborska univerza in Arso krepita sodelovanje

Maribor, 26. marca - Na sedežu Univerze v Mariboru sta rektor Zdravko Kačič in generalni direktor Agencije RS za okolje (Arso) Iztok Slatinšek podpisala sporazum o sodelovanju med tema dvema institucijama. S tem sta se instituciji zavezali k sodelovanju tako na znanstveno-raziskovalnem kot izobraževalnem področju.

V okviru raziskovalne in razvojne dejavnosti je predvideno sodelovanje zlasti na področju fizike, geologije, varstva okolja, tehnike, meroslovja in vodarstva, so sporočili z univerze.

Med drugim bosta mariborska univerza in Arso združila moči pri razvoju novih merilnih tehnik za spremljanje razmer v ozračju, vodah in tleh ter razvoju algoritmov za ocenjevanje kompleksnih izvedenih podatkov iz izmerjenih vrednosti. Prav tako naj bi sodelovali pri uporabi visoko zmogljive računalniške infrastrukture za modelske simulacije meteoroloških, hidroloških, oceanografskih, seizmoloških in drugih okoljskih razmer.

Na področju izobraževanja bo Arso med drugim omogočal obiske študentov za seznanjanje z aktualnimi okoljskimi vsebinami, s katerimi se srečujejo pri študiju. Prav tako naj bi nudil svoje raziskovalno okolje za opravljanje obveznih praks dodiplomskih študentov in za podiplomsko usposabljanje in raziskovalo delo mladih raziskovalcev do doktorata znanosti.

Predvideno je tudi skupno delovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih ter spodbujanje prepoznavnosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov v regionalnem, nacionalnem in širšem raziskovalnem prostoru.

"Naši strokovnjaki bodo skupaj naslavljali pomembne izzive izboljšanega napovedovanja vremenskih pojavov kakor tudi okoljske problematike. Obenem pa bodo tudi študenti Univerze v Mariboru imeli priložnost usposabljanja v visoko profesionalnem okolju agencije," je ob tej priložnosti izpostavil rektor Kačič.

Sodelovanje med Arsom in Univerzo v Mariboru je po navedbah generalnega direktorja Arsa Slatinška nujno za uspešno soočanje s sodobnimi okoljskimi izzivi, ki zahtevajo uspešno povezovanje številnih znanj in sposobnosti. "V sodelovanju vidimo priložnost za izgradnjo skupnih raziskovalnih timov, pa tudi za strokovni napredek naših zaposlenih na nekaterih specifičnih področjih, ki jih uspešno razvija Univerza v Mariboru. Veselimo se tudi strokovnih usposabljanj študentov, saj venomer iščemo nove kakovostne kadre," je dejal.