STAznanost

Senat mariborske univerze potrdil akcijski načrt

Maribor, 2. aprila - Senat mariborske univerze je soglasno sprejel akcijski načrt do leta 2025. Kot so sporočili iz univerze, gre za enega od pomembnejših dokumentov v njihovih prihodnjih razvojnih načrtih, ki so ga pripravili na osnovi usmeritev strategije Univerze v Mariboru 2021-2030 in ugotovitev institucionalne samoevalvacije univerze v lanskem letu.

Akcijski načrt sicer zajema področja organizacije in povezljivosti univerze, izobraževalne, znanstvene in umetniške dejavnosti, spodbujanja delovnega okolja, študentov, internacionalizacije, razvoja skozi sistem kakovosti, vpetosti v okolje, prostorskega razvoja univerze ter informacijske podpore.

Ob tem so člani senata potrdili tudi izvedbo 1. CEEPUS poletne šole na temo turizma in kmetijstva, ki bo potekala na njihovi fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede.

Soglasno so sprejeli tudi uradno prečiščeno besedilo pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad, ki ureja podelitev častnih naslovov Univerze v Mariboru ter pravic, ki dobitnikom pripadajo. Pravilnik ureja tudi podelitev nagrad in priznanj zaposlenim na univerzi in njenim študentom ter pogoje in kriterije za podelitev posameznega častnega naslova, priznanja ali nagrade ter postopek predlaganja.

Senatorji so sprejeli tudi sklep, da pogoja delovanja na tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi, ki izhaja iz meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, ni mogoče izpolniti s sodelovanjem na daljavo oziroma s kombinacijo fizične prisotnosti in sodelovanja na daljavo.

Soglasno so potrdili študijski koledar za prihodnje študijsko leto, v sklopu katerega so določili izpitna obdobja ter 15 tednov pedagoškega procesa na posamezen semester.

Ta teden se je sicer na ustanovni seji sestal tudi upravni odbor univerze v novi sestavi. Člani so se seznanili s poročilom o opravljenih volitvah univerze in mandatih, za predsednika pa izvolili Mitjo Gorenaka. Namestnika predsednika bodo izbrali na naslednji seji, saj ta ponavadi prihaja iz vrst ustanovitelja, na tokratni seji pa sta bila od treh prisotna le Ivan Rozman in Natalia Kaloh Vid. Tudi upravni odbor je potrdil akcijski načrt univerze.