STAznanost

Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper pridobil pet milijonov vreden projekt o blaginji otrok

Koper, 15. aprila - Inštitut za družboslovne študije na Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper je nedavno pridobil nov projekt COORDINATE iz razpisa Obzorje 2020. Eden ključnih ciljev pet milijonov evrov vrednega projekta je izvedba prve obsežne kohortne pilotne raziskave o blaginji otrok v izbranih evropskih državah, so sporočili iz ZRS Koper.

Projekt se je začel izvajati 1. aprila in bo trajal štiri leta, njegov nosilec je univerza Metropolitan iz Manchestra v Veliki Britaniji, ZRS Koper pa bo v konzorciju 19 partnerskih organizacij iz vse Evrope zastopal Slovenijo.

Pridobitev projekta je izreden dosežek, poudarjajo na ZRS Koper, saj predstavlja začetno fazo na poti pridobivanja prve vseevropske longitudinalne primerjalne raziskave (GUIDE) o otrocih, njihovem psihofizičnem razvoju, počutju in blaginji, s katero so raziskovalci letos že prišli v ožji krog potencialnih kandidatov na izredno kompetitivnem razpisu Evropskega strateškega foruma o raziskovalnih infrastrukturah (ESFRI).

Raziskava GUIDE bo vključevala skupino novorojenčkov in skupino šoloobveznih otrok, pri katerih se bo 25 let spremljalo njihova življenja in odraščanje. Temeljila bo na enotnem pristopu in metodologiji, enakih vzorčnih postopkih ter izvedbi raziskave, kar bo omogočilo neposredno primerjavo blaginje otrok in njihovega odraščanja v različnih nacionalnih kontekstih po Evropi. Z dvema vzporednima kohortama bo mogoče že v zgodnjih fazah raziskave opraviti ključne primerjave.

GUIDE bo predstavljal pomemben vir informacij za razvoj bodočih zdravstvenih, izobraževalnih in socialnih politik za otroke in mlade po vsej Evropi. V tem pogledu želi povezati različne politične ravni, ki potrebujejo podatke za oblikovanje ciljno usmerjenih javnih politik in s tem doprinesti k zagotavljanju boljšega življenja otrok ter k boljšemu izkoristku javnih izdatkov. Ob tem je ZRS Koper kot nacionalni koordinator za Slovenijo že pridobil pisma podpore ministrstva za zdravje ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, neformalno pa je projekt podprlo tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Nedvomno je še toliko bolj poudarjen pomen tovrstnega raziskovanja v času, ko se evropske države soočajo z ukrepi za omejevanje epidemije, ki so izdatno prizadeli otroke in mlade. Učinki in posledice sprejetih ukrepov na vsakdanja življenja, izobraževanje in duševno zdravje otrok in mladih pričajo o tem, da je ključno razumeti, kako bodo današnje politične odločitve vplivale na njihova življenja v prihodnjih letih, so še navedli v sporočilu za javnost.