STAznanost

Celična CAR-T terapija je terapija prihodnosti

Ljubljana, 6. maja - Po nedavni kampanji zbiranja donacij za nakup naprave za CAR-T celično terapijo bodo to za zdravljenje krvnih rakov vzpostavili na kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana še pred jesenjo. Z njo bodo lahko zdravili od 10 do 15 bolnikov letno. CAR-T terapija je namreč terapija prihodnosti, so dejali v spletnem pogovoru STAkluba.

Predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Samo Zver je na današnjem pogovoru, ki ga je STAklub pripravil v sodelovanju Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo (L&L), opisal potek do nakupa naprave. Kot je povedal, se po podpisu pisma o nameri za nakup omenjene naprave avgusta 2018 ni zgodilo nič. Ker je vmes prišla epidemije, so denar namenjen temu projektu vložili v covidne prostore. Zato so se obrnili na društvo bolnikov, čeprav je bila to po njegovih besedah zadnja možnost. "Naš namen je zdraviti vsakega, ki mu glede na raziskave lahko pomagamo," je dejal.

Izvršna direktorica Združenja L&L Kristina Modic je opisala potek kampanje, v kateri so zbrali dovolj donacij, da so poleg naprave naprave za CAR-T celično terapijo za hematološke bolnike naročilo še dodaten inštrument za povečanje zmogljivosti osrednje naprave. Ker se v združenju zavedajo, kako pomembno je informiranje bolnikov, svojcev in tudi širše javnosti o CAR-T celični terapiji, so današnje srečanje namenili izobraževanju. "Bolnikom s krvnimi raki se ni bati za prihodnost," je izpostavila.

V nadaljevanju je vodja transplantacijske dejavnosti na kliničnem oddelku za hematologijo UKCL Matjaž Sever pojasnil, da pri nas zdravijo s celično terapijo CAR-T bolnike z dvema redkima oblikama krvnega raka - bolnike s specifično obliko limfoma (difuzni velikocelični limfom B) in otroke in mladostnike s težko obliko levkemije (B-celična akutna limfoblastna levkemija), kar predvsem prakticirajo pediatri.

Doslej so na hematološkem oddelku po njegovih navedbah zdravili dva bolnika, še dva sta v pripravi na to zdravljenje. "Ta pristop omogoča bolnikom, ki nimajo izgledov dobrega zdravljenja pred sabo, dva do trikrat boljše rezultate zdravljenja kot sicer," je poudaril.

Vodja oddelka za limfome na Onkološkem inštitutu Ljubljana Barbara Jezeršek Novaković med drugim pričakuje, da bodo z novo napravo letno lahko zdravili od 10 do 15 bolnikov z obema redkima oblikama krvnega raka. Prihodnost zdravljenja raka sicer vidi v tem, da bo vsak bolnik zdravljen popolnoma individualizirano glede na njegove lastnosti in lastnosti raka, in da bo jasno vedel, zakaj je njegov rak sploh nastal in bo dejansko zdravljenje raka podobno neki" mehanični delavnici, kjer se bo zamenjal poškodovani del nadomestil z novim".

Janez Jazbec s kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana je med drugim opozoril, da je treba takšnega bolnika natančno slediti. Pri otrocih pa je še posebej pomembno zelo zgodnja prepoznava znakov, še preden nastopi bolezen. "Samo tako je lahko intervencija dolgoročno učinkovita," je zatrdil.