STAznanost
Humanistika in družboslovje

Številne rastline iz obdobja prazgodovinskih gradišč prisotne še danes

Maribor, 18. maja - Strokovnjaki Univerze v Mariboru so v okviru čezmejnega projekta Kaštelir, katerega rdeča nit so ostanki gradišč oz. kaštelirjev iz prazgodovinskega obdobja, izdelali priročnik s predstavitvijo uporabnih rastlin na območju od Krasa do Kvarnerja. Obenem so sodelovali pri pripravi botaničnih učnih poti ter mobilne in spletne aplikacije zanje.

Eden od ciljev projekta Kaštelir, katerega vodilni partner je Občina Komen, je namreč obuditev starodavne povezanosti ljudi z rastlinami, kar lahko prispeva k trajnostnemu čezmejnemu turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.

Z mariborske univerze so v njem sodelovali strokovnjaki s fakultete za naravoslovje in matematiko ter filozofske fakultete. Ti so po besedah vodje projekta Astrid Prašnikar nudili strokovne podlage, na katerih so temeljile ostale aktivnosti v projektu.

Pripravljeni priročnik z naslovom Uporabne rastline od Krasa do Kvarnerja, ki je izšel pri Univerzitetni založbi Maribor, obravnava okoli 150 različnih vrst rastlin in je namenjen tako prepoznavanju teh rastlin kot predstavitvi njihove uporabnosti. Pripravljen je v slovenskem in hrvaškem jeziku in dostopen v spletni in tiskani obliki.

"Zgodovina arheologije poskuša predstaviti življenje ljudi, kako so takrat živeli. Ti ljudje, zgodnji kmetovalci, so bili še vedno vztrajni nabiralci rastlin, plodov, semen v svoji okolici. In vse rastline, ki so takrat pred približno 3500 oziroma 4000 leti rasle na tem območju in so jih ljudje uporabljali, so se ohranile kot nekakšna usedlina v ljudskem izročilu vse do danes," je na današnji spletni predstavitvi rezultatov projekta povedal Mitja Kaligarič s fakultete za naravoslovje in matematiko.

Gradišča in način življenja v drugem in prvem tisočletju pred našim štetjem predstavljajo v okviru projekta Kaštelir širši javnosti med drugim tudi s pomočjo 3D rekonstrukcij naselbin in virtualnega vodenja po prizoriščih.

V projektu, ocenjenem na 1,4 milijona evrov, poleg Občine Komen in Univerze v Mariboru sodelujejo še Občina Izola, Inštitut IRRIS, Istarska županija, Občina Lanišče, Občina Moščenička Draga in Park prirode Učka. Projekt se izvaja od oktobra 2018 do junija letos v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška. Zaključna strokovna konferenca projekta bo potekala 16. in 17. junija.

Med rezultati projekta so vzpostavitev nove čezmejne destinacije trajnostnega turizma Dežela kaštelirjev in številni dogodki na temo gradišč oz. kaštelirjev. Njegov namen je namreč aktivno ohranjanje dediščine gradišč iz bronaste in železne dobe, saj je bila ta kulturna dediščina doslej prezrta.

Na območju od Krasa do Kvarnerja naj bi bilo več kot 550 gradišč, a za večino se ne ve, kje so, ali pa so zaraščena. V okviru projekta Kaštelir so oživili štiri, in sicer v Sloveniji Štanjel in Korte nad Izolo, na Hrvaškem pa Rašpor in Ozida.