STAznanost

EU želi vodilno vlogo pri podpiranju partnerstev za raziskave in inovacije

Bruselj, 18. maja - Evropska komisija je danes sprejela sporočilo o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam, strategiji Evrope za mednarodno sodelovanje v spreminjajočem se svetu. EU želi s tem prevzeti vodilno vlogo pri podpiranju mednarodnih partnerstev na področju raziskav in inovacij ter zagotoviti inovativne rešitve za zelene, digitalne in zdrave družbe.

Kot so danes sporočili iz Bruslja, je za odlične raziskave nujno sodelovanje najboljših strokovnjakov z vsega sveta, kar je strateška prednost EU. A pri tem v Evropski komisiji opozarjajo, da se mednarodno sodelovanje na področju raziskav in inovacij odvija na spremenjenem svetovnem prizorišču, kjer se geopolitične napetosti povečujejo, človekove pravice in temeljne vrednote pa se postavljajo pod vprašaj.

Izvršna podpredsednica Komisije Margrethe Vestager, pristojna za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, je ob tem povedala, da je bila odprtost EU vedno temelj njenega sodelovanja s preostalim svetom. "Naš odziv na pandemijo je pokazal koristi bolj odprte znanosti, izmenjave podatkov in rezultatov v korist ljudi v Evropi in drugod po svetu. Ta strategija nam bo pomagala ustvariti globalno kritično maso raziskav in inovacij, da bomo lahko našli rešitve za današnje pereče globalne izzive," je poudarila.

Da ta odprtost deluje in da lahko raziskovalci čim lažje sodelujejo prek meja, je poleg glavnih financerjev, kot je EU, potreben tudi jasen okvir, ki ustvarja enake konkurenčne pogoje pri vprašanjih, kot so etične raziskave in raziskave, osredotočene na ljudi, pravično obravnavanje intelektualne lastnine ter vzajemni dostop do raziskovalnih programov, pa je dejala evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel.

Kot so pojasnili v Evropski komisiji, nova strategija temelji na dveh glavnih ciljih, ki sta povezana na uravnotežen način.

Prvi cilj je ustvariti okolje za raziskave in inovacije, ki temelji na pravilih in vrednotah ter je samodejno odprto v pomoč raziskovalcem in raziskovalkam ter inovatorjem in inovatorkam po vsem svetu, da lahko sodelujejo v večstranskih partnerstvih in iščejo rešitve za globalne izzive.

Drugi cilj pa je zagotoviti vzajemnost in enake konkurenčne pogoje na področju raziskav in inovacij. Globalni odziv EU na boj proti koronavirusni pandemiji, tudi prek večstranskih platform in projektov programa Obzorje 2020, je poleg tega pokazal, kako lahko s skupnimi močmi kar najbolj povečamo dostop do znanstvenih spoznanj in mednarodnih vrednostnih verig, navaja komisija.

Za dosego svojih ciljev bo EU sprejela več ukrepov. Tako bo raziskovalce in raziskovalke ter njihove organizacije podpirala pri pospeševanju trajnostnega in vključujočega razvoja v državah z nizkim in srednjim dohodkom.

Komisija namerava predstaviti tudi smernice za obravnavanje tujega vmešavanja v raziskovalne organizacije in visokošolske ustanove EU. Te smernice bodo podpirale organizacije EU pri varovanju akademske svobode, integritete in institucionalne avtonomije.

Ključni instrument za izvajanje strategije bo Obzorje Evropa, naslednji okvirni program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2021-2027.

Za zaščito strateških sredstev, interesov, avtonomije ali varnosti EU lahko program izjemoma omeji udeležbo pri svojih ukrepih, vedno v ustrezno utemeljenih primerih, s čimer se omogoči, da program praviloma ostane odprt. Pridružitev držav nečlanic EU k programu Obzorje Evropa bo ponudila dodatne priložnosti za sodelovanje v celotnem programu pod na splošno enakimi pogoji, kot veljajo za države članice, je še zapisano na spletni strani Evropske komisije.