STAznanost
Humanistika in družboslovje

Podeljene nagrade za dosežke na področju zgodovinopisja

Ljubljana, 28. maja - Zveza zgodovinskih društev kot osrednja stanovska organizacija je razglasila prejemnike osrednje nagrade na področju zgodovinopisja klio. Prejemniki so Petra Svoljšak, Gregor Antoličič in Jure Ramšak. Podelili so tudi priznanje Ervina Dolenca za zgodovinopisni prvenec, ki ga je prejel David Petelin.

Komisija je letos podelila dve nagradi klio, so sporočili iz zveze, med nominiranimi deli pa je bilo po njihovih navedbah še nekaj vrhunskih in pionirskih del.

Petra Svoljšak in Gregor Antoličič sta nagrado prejela za delo Leta strahote, ki se posveča vojaškim, političnim in socialnim razmeram Slovencev v obdobju prve svetovne vojne. Jure Ramšak je nagrado prejel za delo (Samo)upravljanje intelekta: družbena kritika v poznosocialistični Sloveniji, katere osrednja tema je politično in kulturno oporečništvo v Jugoslaviji med leti 1972 in 1980.

Priznanje Ervina Dolenca, ki ga Zveza zgodovinskih društev podeljuje najbolj prodornim zgodovinopisnim prvencem, pa je letos prejel David Petelin za delo Živeti v socialistični Ljubljani. Zajema čas od osvoboditve mesta prek posnemanja sovjetskega modela, uveljavljanja samoupravljanja do razcveta socialističnega potrošništva ter prikazuje celovit razvoj Ljubljane v času naglih sprememb in povojne modernizacije.

V zvezi so poudarili, da je glavni namen nagrade spodbuda k boljšemu, prodornejšemu in kompleksnejšemu raziskovalnemu delu, saj je vsako zgodovinopisno delo hkrati tudi delček v mozaik identitete prostora in razumevanja njegove naravne in kulturne dediščine.