STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Slovensko društvo za morske sesalce vabi na raziskovalni tabor

Piran, 6. junija - Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos že od leta 2003 organizira raziskovalne tabore za monitoring delfinov v njihovem naravnem okolju. Tabori potekajo v okviru Slovenskega projekta za delfine, glavne in osrednje dejavnosti društva, ki zajema raziskovanje in varstvo delfinov vrste velika pliskavka v okoliških vodah severnega Jadrana.

Ime društva Morigenos izvira iz keltskega jezika in pomeni "rojen v morju". So neodvisna in neprofitna strokovna nevladna organizacija, ki združuje znanstveno raziskovanje, monitoring, izobraževanje, osveščanje javnosti, razvoj kadrov in upravljanje z naravnimi viri, za učinkovito varstvo morskega okolja in biotske raznovrstnosti. Od ustanovitve leta 2001 izvaja več projektov na področju znanstvenega raziskovanja, izobraževanja, osveščanja javnosti ter varstva morskega okolja.

Slovenski projekt za delfine, osrednja dejavnost društva, je prva dolgoročna in sistematična raziskava delfinov v Sloveniji, v sklopu katere že 19 let dokumentirajo stalno prisotnost populacije velikih pliskavk. Z metodo foto-identifikacije, odpravami s plovili ter opazovanjem s kopnega so vzpostavili fotografski identifikacijski katalog delfinov na območju Slovenije in okoliških voda, ki do danes vključuje že več kot 150 delfinov.

Raziskovalne aktivnosti se osredotočajo na razširjenost in razporeditev delfinov, njihovo številčnost, socialno strukturo, rabo habitatov, prehranjevalne navade, interakcije z ribištvom in vpliv turizma. Izsledki raziskovalne dejavnosti društva so izhodišče za poročanje Republike Slovenije mednarodni konvenciji ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja) o statusu kitov in delfinov pri nas.

Namen vsakoletnih raziskovalnih taborov, ki jih društvo Morigenos organizira v Piranu za udeležence starejše od 16 let, je približati in osveščati širšo javnost o svoji dejavnosti ter populaciji delfinov in njihovem varstvu v bližnjih vodah nasploh.

Letošnji tabori se bodo začeli 5. julija, 19. julija ter 2. avgusta. Udeleženci bodo v 10 dneh tabora lahko sodelovali pri iskanju delfinov in morskih želv, tako s plovili kot iz obale, opazovanju in beleženju njihovega obnašanja, foto-identifikaciji posameznih delfinov, zbiranju okoljskih podatkov in vpisovanju zbranih informacij v raziskovalno bazo podatkov.