STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 21. junija - Med novostmi znanstvenih založb je strokovna monografija Verjeten vpliv epidemije COVID-19 na izobraževanje, ki je izšla pri Založbi Pedagoškega instituta. Pri založbi Mladinska knjiga je izšlo delo O robotih in ljudeh Laurence Devillers, pri založbi *cf. pa knjiga Sodobni imperializem, ki jo podpisuje Samir Amin. V sveži beri znanstvenih del sta tudi knjigi Razvoj osebnosti Carla Gustava Junga (Beletrina) in Gledališče upora Alda Milohnića (Znanstvena založba Filozofske fakultete UL/AGRFT).

V monografiji predstavljena dognanja o verjetnemu vplivu epidemije COVID-19 na izobraževanje

Večina držav po svetu se je odločila začasno zapreti izobraževalne ustanove, da bi zmanjšale širjenje bolezni COVID-19. Učenje pa se ni zaustavilo, temveč zdaj v celoti poteka prek spleta, saj šole in fakultete omogočajo šolanje na daljavo. Cilj strokovne monografije Verjeten vpliv epidemije COVID-19 na izobraževanje je bil z uporabo obstoječe literature in podatkov iz nedavnih mednarodnih primerjalnih raziskav in študij (Eurostat, PISA, ICILS, PIRLS, TALIS) bolje razumeti, kako bo koronavirusna kriza vplivala na učni proces. V poročilu so avtorji Giorgio Di Pietro, Federico Biagi, Patricia Costa, Zbigniew Karpinski in Jacopo Mazza preučili različne neposredne in posredne načine, s katerimi lahko virus in ukrepi, sprejeti za njegovo obvladovanje, vplivajo na dosežke otrok. Najbolj "konzervativne" ocene za nekaj izbranih držav EU dosledno kažejo, da bodo učenci oziroma dijaki v povprečju doživeli izgubo znanja. "Ocenjujemo, da epidemija COVID-19 ne bo enakovredno vplivala na vse učence in dijake, da bo negativno vplivala tako na pridobivanje kognitivnih kot tudi nekognitivnih spretnosti in da bo poleg kratkoročnih povzročila tudi pomembne dolgoročne posledice," piše v predstavitvi knjige na strani Založbe Pedagoškega instituta.

O robotih in ljudeh - o pripravah na sobivanje z novimi pomočniki

Profesorica umetne inteligence na pariški Sorboni in ena najuglednejših evropskih strokovnjakinj za družbena in moralna vprašanja rabe robotov v vsakdanjem življenju Laurence Devillers je v knjigi O robotih in ljudeh z zamislimi pragmatičnih rešitev, ki združujejo tehnološki napredek in filozofske refleksije, želela na podlagi mitov in fantazij razložiti umetno inteligenco robotov in bralca pripraviti na jutrišnji dan s predlogi, kako naj naši prihodnji spremljevalci sledijo moralnim zapovedim. Po zapisu Mladinske knjige "avtorica svoja stališča jasno in preprosto ponazori s pomočjo izmišljenih zgodb, ki se dogajajo v bližnji prihodnosti, ter prikaže družbeni vpliv, ki ga bodo imeli stroji na svet daljne prihodnosti. Kaj sploh želimo početi z umetno inteligentnimi in čustvenimi stroji v naši družbi? Kako nas bodo preoblikovali in kako bomo mi njih? Nam lahko pomagajo in kot spremljevalci, negovalci ali družinski člani izboljšajo življenje? Ali nam človeku podobni roboti obljubljajo najboljšega ali najslabšega od vseh svetov?".

V knjigi Sodobni imperializem zbrani Aminovi prispevki o najsodobnejših političnoekonomskih tendencah

Nekdanji direktor Foruma tretji svet in predsednik Svetovnega foruma za alternative Samir Amin je eden od štirih začetnikov teorije svetovnih sistemov, raziskovanja političnoekonomske povezanosti sveta. V knjigi Sodobni imperializem, ki je izšla pri založbi *cf., so zbrani njegovi prispevki (eseji, razprave in intervju) iz obdobja 2000-2018, ki so bili izvorno objavljeni v več publikacijah, vsi pa se posvečajo najsodobnejšim političnoekonomskim tendencam. "Knjiga zaobjame poglavitne pojave našega časa - globalizacijo, vzpon Kitajske, populizem, terorizem - in odpira veliko izhodišč za nadaljnje raziskave. Ker je Aminov pristop naravnan k vplivu svetovnih gibanj na lokalni ravni in še zlasti k perifernim državam, je zelo primeren za razumevanje naše družbe in gospodarstva," so zapisali pri založbi.

Razvoj osebnosti - zbirka Jungovega dela o otroški psihologiji

Psihologija Carla Gustava Junga se ne nanaša samo na odraslo obdobje življenja, pač pa tudi na otroštvo. Knjiga Razvoj osebnosti je zbirka Jungovega dela o otroški psihologiji. Jung je pri otrokovem razvoju vseskozi poudarjal pomen psihologije staršev in učiteljev in ugotovil, da je nezadovoljiv psihološki odnos med staršema lahko pomemben vzrok motenj v otroštvu, po drugi strani pa je lahko podlaga za proces zorenja in rasti, zlasti pri nadarjenih otrocih. Trdil je, da učinkovito izobraževanje otrok potrebuje učitelje, ki ne znajo le učiti, temveč so zmožni tudi spodbujati lasten osebnostni razvoj. "V nekaj poglavjih se Jung posveča otrokovemu razvoju in individuaciji ter teorijo otrokovega razvoja oriše preko čudovitega primera iz življenja deklice Anne in njenih staršev. V spodbudni zadnji razpravi kot psihološki odnos analizira zakonsko zvezo, ki je lahko ovira ali pa pomoč pri posameznikovi samorealizaciji," so povzeli pri Beletrini.

Milohnićeva monografija o performativnih praksah upora

Monografija Alda Milohnića Gledališče upora obravnava performativne prakse upora, ki so se nanizale v 20. in na začetku tega stoletja v gledališču na Slovenskem. Avtor izhaja iz analize raznolikih praks in teorij scenskih umetnosti, ki jih ves čas povezuje s sociološkimi, zgodovinskimi in filozofskimi pogledi ter jih tako umešča v širši politični kontekst. Za vse obravnavane primere je značilno, da so nastali v specifičnih družbenih okoliščinah in čeprav gre marsikdaj za na prvi pogled majhna dejanja, gledano z zgodovinske distance pokažejo svojo edinstveno in nemalokrat tudi prelomno vlogo. Avtor raznovrstno dokumentarno gradivo in že obstoječe raziskave nadgradi z najnovejšimi spoznanji in lastno kritiško refleksijo, nekateri pojavi pa so sploh prvič celovito in sistematično obravnavani. Knjigo je založila Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (UL) in izdala Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) UL.

Podrobnejši pregled novih znanstvenih publikacij je na voljo na povezavi http://znanost.sta.si/knjige/