STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na spletni konferenci o kulturi spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države

Maribor, 22. junija - Inštitut IRRIS gosti dvodnevno spletno mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Kultura spominjanja gradnikov naroda in države: Slovenija in Evropa. Namen istoimenskega projekta je interdisciplinarna raziskava različnih vidikov oblikovanja slovenske etnične in nacionalne identitete ter države v primerjavi z drugimi prostori.

Kot izpostavljajo na Inštitutu IRRIS, je raziskovalni projekt namenjen fenomenu oblikovanja naroda in države Slovenije. "Metodološki in teoretični pristop pri raziskovanju tega fenomena bo temeljil na posebni znanstveni disciplini, kulturi spominjanja, ki se je uveljavila ob koncu 20. stoletja. Ta nova znanstvena disciplina raziskuje na podlagi specifičnosti posameznih zgodovinskih časov vloge kulturnih vzorcev spominjanja, pomen spomina in spominjanja ter pozabe za oblikovanje identitet ter odnos do zgodovine in preteklosti v poljih znanosti in kolektivnega spomina. S tem pristopom je postala povezava med časom, identiteto in spominom v vseh treh dimenzijah osebnega, družbenega in kulturnega vse bolj očitna, prav zgodovinopisje pa igra veliko vlogo v vseh treh dimenzijah, ki jih bomo v tem kontekstu na primeru Slovenije v projektu raziskovali," so navedli.

Ob Inštitutu IRRIS so projektni partnerji še Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut Nove revije - zavod za humanistiko ter dve fakulteti Nove univerze: Fakulteta za slovenske in mednarodne študije ter Evropska pravna fakulteta, so sporočili z mariborske univerze.

Konferenca, ki poteka danes in v sredo preko spletne aplikacije MS Teams, je del projekta Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, ki ga od 1. julija 2018 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in se bo zaključil konec tega meseca.

Na konferenci bo ob domačih nastopilo tudi več raziskovalcev tujine, in sicer z Univerze v Oslu, Univerze v Manchestru, Univerze v Barceloni ter Univerze Črne gore.