STAznanost

Vlada potrdila predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Ljubljana, 24. junija - Vlada je na današnji seji za obravnavo v DZ pripravila predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Predlog določa organiziranost znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema ter financiranje, organiziranost, izvajanje in nadzor znanstvenoraziskovalne dejavnosti, so sporočili po seji vlade.

Predlog zakona ureja področja, kjer so bile v zadnjih desetih letih pogosto izražene potrebe po spremembah, a ni bil dosežen zadosten konsenz o njihovi obliki. Cilj je zagotoviti sodoben znanstvenoraziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočil višjo kakovost življenja za vse, s kritičnim premislekom družbenih vprašanj, učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Zakon vzpostavlja nov sistemski okvir, ki s sproščanjem razvojnega potenciala omogoča večjo kakovost pri izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela, njegov hitrejši razvoj in boljše vključevanje v evropski in svetovni raziskovalni prostor ter učinkovitejši prenos znanja in povezovanja z gospodarstvom, so navedli na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Z zakonom se sistemsko ureja znanstvenoraziskovalni del, ki se pretežno izvaja na raziskovalnih institutih in univerzah, dotika pa se tudi širšega okvirja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti.

Med najpomembnejšimi rešitvami zakona so: oblikovanje in izvajanje javnih politik na tem področju, stabilno financiranje (cilj en odstotek BDP javnih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost), opredelitev znanstvenoraziskovalne dejavnosti kot horizontalne dejavnosti, ki naj bo vključena v različne sektorske politike, povečanje avtonomije javnih raziskovalnih organizacij, vključno s prenosom premoženja države, s katerim upravljajo javni raziskovalni zavodi, v last teh zavodov ter možnostjo ustanovitve gospodarske družbe z namenom prenosa znanja.

Zakonski predlog vzpostavlja pogoje za vračanje slovenskih raziskovalcev iz tujine, stimulativno nagrajevanje raziskovalcev, naslavlja tudi etiko in integriteto v znanosti z vzpostavitvijo Nacionalnega sveta za etiko in integriteto v znanosti, definira odprte znanosti kot pomembnega elementa raziskovalne dejavnosti in javno službo.

Znanstvenoraziskovalni in inovacijski okvir sicer sestavljata dva sistemska zakona in dve strategiji. Poleg omenjenega zakonskega predloga še zakon o podpornem okolju za podjetništvo in strategija o raziskovalni in inovacijski dejavnosti ter strategija pametne specializacije Slovenije, ki "se vsebinsko prekrivajo na stopnjah tehnološke pripravljenosti, kjer vsak s svojim okvirom omogoča celovito in komplementarno izvajanje potrebnih ukrepov".

Vlada bo predlog zakona predložila v obravnavo državnemu zboru po rednem postopku.