STAznanost

ZRS Koper partner na projektu 25-letne vseevropske raziskave o blaginji otrok

Ljubljana, 9. julija - Raziskovalci Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper bodo sodelovali v dolgoročni vseevropski raziskavi o blaginji otrok Guide - Odraščanje v digitalni Evropi. Gre za prvo vseevropsko 25-letno študijo o otrocih, njihovem psihofizičnem razvoju, počutju in blaginji, so sporočili iz središča.

Projekt Guide, ki ga je Evropski strateški forum za raziskovalne infrastrukture uvrstil med 11 projektov na zemljevidu prednostnih ciljev (ESFRI Roadmap 2021), bo predstavljal pomemben vir informacij za razvoj bodočih zdravstvenih, izobraževalnih in socialnih politik za otroke in mlade v vsej Evropi, so zapisali v sporočilu za javnost.

Raziskava se bo na evropski ravni začela izvajati v roku petih let z zaključkom okoli leta 2050 in bo istočasno vključevala skupino novorojenčkov in skupino šoloobveznih otrok. V vseh sodelujočih državah bo temeljila na enotnem pristopu in metodologiji, enakih vzorčnih postopkih, ter izvedbi raziskave, kar bo omogočilo neposredno primerjavo blaginje otrok in njihovega odraščanja v različnih državah po Evropi. Z dvema vzporednima kohortama pa bo mogoče že v zgodnjih fazah raziskave opraviti ključne primerjave.

Raziskovalci ZRS Koper bodo pri projektu sodelovali v konzorciju 20 partnerskih organizacij iz vse Evrope pod vodstvom izredne profesorice Jennifer Symonds z Inštituta Geary na Univerzitetnem kolidžu v Dublinu in profesorja Garyja Pollocka z univerze Manchester Metropolitan. V Sloveniji bo raziskavo izvajal Inštitut za družboslovne študije pod vodstvom Mateje Sedmak.

Kot je pojasnila, je posebnost raziskave tudi ta, da v raziskavo uvaja otrokosrediščni pristop. "To pomeni, da bodo pri razvoju raziskovalne zasnove in vsebine vprašalnikov sodelovali otroci in mladi, prav tako pa daje prednost avtonomnemu izražanju otrok, tudi ko gre za poročanje o vprašanjih, povezanih z njihovo blaginjo."

Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper je že vključen v izvajanje projekta Coordinate (2021-2025), v okviru katerega se izvaja pilotna raziskava v izbranih evropskih državah, s čimer se bo dokončno vzpostavilo metodologijo, potrebno infrastrukturo in pa raziskovalno mrežo za pričetek 25-letnega projekta.

"Na zemljevid ESFRI je bienalno umeščena zgolj peščica najboljših raziskovalnih ustanov in programov, ki obenem indicirajo prednostna področja EU investicijskih politik - v letu 2021 so to sociala, zdravje, digitalizacija in zelena politika," so še zapisali v sporočilu za javnost. To pomeni, da je bil projekt Guide z umestitvijo na ESFRI Roadmap 2021 prepoznan kot eden najkakovostnejših, obetavnih in strateško pomembnih raziskovalnih infrastruktur v Evropi, saj bo za 11 izbranih projektov namenjenih kar 4,1 milijarde evrov sredstev.