STAznanost
Medicina in zdravje

Objava ugotovitev o mehanizmih in preprečevanju kemorezistence raka

Ljubljana, 3. avgusta - Prikaz enega izmed mehanizmov kemorezistence, pojava neodzivnosti na kemoterapevtike, je bil nedavno objavljen v ugledni strokovni reviji Pharmacological Reviews. Objava je plod dolgoletnega sodelovanja med slovensko in ameriško raziskovalno skupino pod vodstvom Tee Lanišnik Rižner z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter Trevorja M. Penninga s Perelmanove medicinske šole Univerze v Pennsylvaniji.

Avtorji so v članku razložili mehanizme vpletenosti encimov aldo-keto reduktaz (AKR) v kemorezistenco raka in predstavili inhibitorje encimov AKR1C kot možne zdravilne učinkovine, ki bi lahko izboljšale učinkovitost obstoječih kemoterapevtikov. Članek v reviji Pharmacological Reviews, nasloveljen "Aldo-Keto Reductases and Cancer Drug Resistance", rešuje problem pojava neodzivnosti na kemoterapevtike, kar predstavlja glavni vzrok za neuspešno zdravljenje raka, so sporočili z medicinske fakultete.

Kemorezistenca je kompleksen proces, ki vključuje vrsto mehanizmov. V ta proces so vpleteni tudi encimi AKR, saj so lahko neposredno vključeni v metabolizem kemoterapevtikov ali pa sodelujejo pri zmanjševanju celičnega stresa, ki nastaja kot rezultat delovanja kemoterapevtikov (npr. reaktivne kisikove zvrsti in lipidni peroksidi).

Celični stres aktivira pot NRF2-KEAP1, kjer NRF2 deluje kot transkripcijski dejavnik in aktivira izražanje genov AKR, kar še dodatno poveča neodzivnost na kemoterapevtike. Študije so razkrile, da so AKR encimi povezani z neodzivnostjo na vrsto kemoterapevtikov (antracikline; mitomicin; platinove spojine; inhibitorje mikrotubulov, vinka alkaloide in ciklofosfamid).

Encimi AKR so po navedbah medicinske fakultete vključeni tudi v razvoj hormonsko odvisnih rakavih bolezni. Hormonska terapija, ki se uporablja za zdravljenje teh rakov, lahko stimulira izražanje genov AKR, kar predstavlja drugi mehanizem povezave AKR encimov s kemorezistenco. Raziskave na modelnih celičnih linijah in živalskih modelih so razkrile, da inhibitorji poti NRF2-KEAP1 in encimov AKR1C predstavljajo nove možne zdravilne učinkovine, ki bi lahko preprečile kemorezistenco.