STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Izšla monografija o učenju podatkovnih predstavitev

Ljubljana, 9. avgusta - Nada Lavrač z Instituta Jožef Stefan in Univerze v Novi Gorici, Vid Podpečan z Instituta Jožef Stefan in Marko Robnik Šikonja s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani so pri ugledni znanstveni založbi Springer izdali monografijo s področja naprednih oblik strojnega učenja, naslovljeno Representation Learning: Propositionalization and Embeddings.

Monografija obravnava napredne tehnike učenja podatkovnih predstavitev, ki predstavljajo eno od najbolj aktivnih in aktualnih raziskovalnih področij strojnega učenja, so sporočili z Instituta Jožef Stefan.

Učenje predstavitev obsega sodobne tehnike obdelave podatkov, ki omogočajo pretvorbo različnih vrst kompleksnih podatkov v enotno tabelarično obliko. Na primer besedila, relacijski podatki in grafi se avtomatsko pretvorijo v vektorje tako, da naučena tabelarična predstavitev učinkovito zajame njihove semantične lastnosti, podobnost in medsebojne relacije.

Delo avtorjev se osredotoča na pristope propozionalizacije, ki so uveljavljeni pri relacijskem učenju in induktivnem logičnem programiranju, ter na vektorske vložitve, ki so postale priljubljene z napredkom na področju nevronskih mrež in globokega učenja. Monografija je izdana v angleškem jeziku.