STAznanost
Humanistika in družboslovje

V Pišecah simpozij v spomin na akademkinjo Zinko Zorko

Brežice, 13. septembra - V Kulturni dvorani Pišece bo v torek potekal simpozij Pleteršnikovi dnevi, Narečno besedje slovenskega jezika v spomin na akademkinjo in jezikoslovko Zinko Zorko. V sklopu simpozija se bo zvrstila vrsta predavanj, vključno s predavanjem Zinka Zorko in Slovenski lingvistični atlas.

Na simpoziju bodo predstavili širok nabor tem o dialektološkem delu Zinke Zorko, najnovejših narečjeslovnih raziskavah v slovenskem prostoru ter onomastični in toponomastičnih ter etimoloških raziskavah, so zapisali organizatorji.

Poleg omenjenega predavanja o Zinki Zorko in Slovenskem lingvističnem atlasu Januške Gostenčnik in Mojce Kumin Horvat bosta o akademkinji med drugim spregovorila še Marko Jesenšek v predavanju Zinka Zorko in Pleteršnikovi dnevi in Natalija Ulčnik v predavanju Značilnosti narečnih soglasniških sestavov.

Zinka Zorko (24. februar 1936 - 22. marec 2019) se je raziskovalno ukvarjala z narečji in njihovo družbeno vlogo, predvsem s koroškimi in vzhodnoslovenskimi. Leta 2013 je prejela Zoisovo nagrado za življenjsko delo za raziskave govorov koroške, štajerske in panonske narečne skupine na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in besedijski ravnini.

Simpozij so organizirali Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakulteta Univerze v Mariboru, Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik, Strokovni odbor za slovenski jezik Maksa Pleteršnika, Osnovna šola Maksa Pleteršnika in Občina Brežice.