STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Ljubljanska veterinarska fakulteta z akreditacijo EAEVE

Ljubljana, 22. oktobra - Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani je nedavno pridobila status EAEVE akreditirane fakultete za naslednjih sedem let. Fakulteta s tem dokazuje enakovrednost elitnim veterinarskim fakultetam v Evropi, so sporočili iz veterinarske fakultete.

Akreditacija EAEVE po navedbah fakultete zagotavlja splošni javnosti, da lahko zaupajo diplomantom fakultete in storitvam, ki jih le-ti opravljajo. Njihovim študentom zagotavlja, da njihovo izobraževanje dosega dogovorjene in sprejemljive standarde, sami fakulteti pa zagotavlja, da študijski program in način poučevanja dosega primerljivo raven z drugimi akreditiranimi fakultetami v Evropi.

Strokovni presojevalci EAEVE so veterinarsko fakulteto ocenjevali od 7. do 11. junija 2021 po predpisanem postopku, ki zajema 10 standardov - od organiziranosti, študijskega programa, objektov, učnih virov do raziskovalnega dela in sistema kakovosti.

Poročilo zaključnega sestanka ni vsebovalo nobene velike pomanjkljivosti, ECOVE (European Committee of Veterinary Education), ki je to poročilo še enkrat temeljito preučila, pa je 29. septembra 2021 sprejela dokončno odločitev in akreditacijo potrdila.

EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) je tako kot NAKVIS (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu) vključena v Evropski register agencij EQAR in polnopravna članica Evropske zveze za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ENQA.