STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Podelili Blinčeve nagrade za dosežke na področju fizike

Ljubljana, 4. novembra - Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (FMF UL) in Institut Jožef Stefan (IJS) sta danes podelila tretje Blinčeve nagrade za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike. Blinčevo nagrado za fizike na začetku kariere je prejel Miha Ravnik, za vrhunske enkratne dosežke Uroš Tkalec, za življenjsko delo pa Martin Čopič.

Miha Ravnik, prejemnik Blinčeve nagrade za fizike na začetku kariere, raziskovalno in pedagoško delo opravlja tako na FMF UL kot na IJS. Po navedbah IJS njegova raziskovalna področja sodijo v fiziko mehke snovi in med drugimi vključujejo pasivne in aktivne tekoče kristale, samosestavljanje, koloidne strukture, fleksoelektričnost, aktivno in pasivno mikrofluidiko, fotonske kristale in metamateriale.

Njegovo znanstveno delo je teoretično in se naslanja predvsem na numerično modeliranje in analitične izračune, a tudi na matematiko in matematično fiziko. Poleg tega ima izjemen občutek za prenos svojega znanja v aplikativno sfero, posebna odlika Ravnika pa je njegovo veselje pri posredovanju znanja širši javnosti, so zapisali v IJS.

Blinčevo nagrado za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike je prejel Uroš Tkalec s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Odseka za fiziko trdne snovi Instituta Jožef Stefan. Nagrado je prejel za raziskovalno delo na področju neravnovesnih kompleksnih tekočin, objavljeno v reviji Nature Communications.

Članek govori o hidrodinamično stabiliziranih kiralnih stanjih v toku tekočih kristalov, ki so posledica anizotropije elastičnih konstant nematske mezofaze. V IJS so ob tem poudarili, da je omenjeni dosežek uresničitev njegovih prizadevanj za uporabo laserske pincete in mikrofluidike na področju tekočih kristalov, ki so že pred objavo članka naletela na široko zanimanje.

Za življenjsko delo s področja fizike je bil nagrajen Martin Čopič, zaslužni profesor na Oddelku za fiziko FMF UL in zaslužni znanstvenik Instituta Jožef Stefan.

Martin Čopič je, po navedbah IJS, vodilni slovenski strokovnjak za področje optike in optične spektroskopije, hkrati pa ga njegovo delo na področju optičnih raziskav mehke snovi uvršča med bolj prepoznavne znanstvenike na tem področju. Vpeljal je vrsto eksperimentalnih metod, ki se še danes uporabljajo v raziskavah in so vodile do mnogih pomembnih odkritij.

Njegov žar pri poučevanju se izkazuje tudi v uspešnosti njegovih študentov in doktorantov, od katerih so številni zelo uspešni raziskovalci tako v znanstvenih ustanovah kot v visokotehnoloških podjetjih, so ob podelitvi zapisali v IJS.

Prireditev je potekala hibridno, zbrane pa sta nagovorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in dekan Fakultete za matematiko in fiziko UL Tomaž Košir.