STAznanost

Simpozij raziskovalk in raziskovalcev na začetku znanstvene poti tokrat o znanosti in okolju

Ljubljana, 10. novembra - ZRC Sazu v četrtek in petek pripravlja virtualni deveti Simpozij raziskovalk in raziskovalcev na začetku znanstvene poti, ki bo letos potekal na temo znanosti in okolja. Udeležence bo v uvodu nagovoril direktor ZRC Sazu Oto Luthar, pripravljajo okroglo mizo z naslovom Interdisciplinarnost v znanosti, svoje delo pa bo predstavilo tudi več raziskovalk in raziskovalcev.

Kot je v uvodniku brošure zapisala članica uredniškega odbora Nina Caf, je simpozij "že tradicionalno srečanje, ki je nastalo na pobudo mladih raziskovalcev na ZRC Sazu" z željo, da bi se spoznali in predstavili svoje delo.

Letošnja tema bo v luči pandemije, ki "je korenito zarezala v našo družbeno okolje, kjer smo se morali navaditi na nove načine sobivanja, na strah ter povečanje nestrpnosti do nasprotno mislečih, namenjena razpravam o vplivu človeka na družbeno kot tudi naravno okolje.

"Znanost je pri odzivanjih na novonastale spremembe nujna, saj lahko le z njo raziskovalci ponudimo številne odgovore na pereča vprašanja ter s tem pomagamo pri njihovem reševanju. Z vključevanjem raziskovalcev iz različnih ved lahko odgovorimo na vprašanja, ki presegajo kontekst določene stroke, in tako razumemo svet s širše perspektive," je še zapisala Nina Caf.

Interdisciplinarnosti bo tako namenjena tudi omenjena okrogla miza, na kateri bodo sodelovali Jure Tičar z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC Sazu, Ajda Pretnar Žagar z ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko in Elena Leghissa z Inštituta za arheologijo ZRC Sazu.

V okviru glavne teme simpozija bodo sodelujoči po navedbah v uvodniku v svojih prispevkih odprli "številna vprašanja skozi prizmo številnih metod in načinov raziskovanja, ki jih ponujajo različne vede".

Med drugim bo Nina Caf predstavila dolgoročne vplive človeka na naravne, predvsem geološke procese, Anja Cizelj bo spregovorila o uporabi digitalnih tehnologij za raziskovanje plesa, Špela Čonč bo predstavila o načinih spremljanja evrazijskega risa ter vpliv geomorfoloških oblik na njihovo gibanje in rabo prostora, Lucija Mandić pa bo spregovorila o vplivu digitalnih tehnologij na preučevanje literarnih del.

Na odprtem panelu pa bodo avtorji in avtorice predstavili predvsem raziskave, s katerimi se ukvarjajo v okviru svojega doktorskega študija, med drugim nove arhivske vire o Marijini romarski cerkvi na Sladki Gori ter analizo strokovne literature o interdisciplinarnih raziskavah znamčenja območij.