STAznanost

Špela Stres z IJS v upravnem odboru Evropskega inovacijskega sveta

Ljubljana, 22. novembra - Evropska komisija je imenovala prvi upravni odbor Evropskega inovacijskega Sveta (European Innovation Council - EIC), z mandatom do leta 2023. Med člane odbora so imenovali tudi vodjo Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan (IJS) Špelo Stres, so sporočili iz omenjenega centra.

Evropski inovacijski svet v novi evropski finančni perspektivi 2021-2027 predstavlja tretji steber programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. Kot največja iniciativa za inoviranje v Evropi bo EIC finančno podprl inovativne raziskovalce in podjetnike pri razvoju in implementaciji prelomnih tehnologij in inovacij. Skupni proračun v prihajajočem obdobju - do leta 2027 - znaša dobrih 10 milijard evrov sredstev.

Temelji na uspešni praksi predhodnih instrumentov, v letih 2019 in 2020 združenih v EIC pilot, sedaj pa v tretji steber programa Obzorje Evropa. Preko razpisov bo možno pridobiti financiranje za katerokoli raziskovalno področje, vzporedno pa bo določen poudarek tudi v smeri prehoda v podnebno nevtralno gospodarstvo, načrta za okrevanje Evrope, spodbujanja večje zastopanosti žensk v znanosti in talentov iz manj inovativno usmerjenih področij.

Financiranje bo potekalo preko dveh oblik: Pathfinder bo zagotavljal nepovratna sredstva za izvedbo bazičnih raziskav z idejo o vplivu in od zgodnjih tehnoloških oblik do predkomercialne faze; Accelerator pa nepovratna sredstva oziroma lastniško financiranje za razvoj od predkomercialne faze do umestitve na trgu in faze hitre rasti.

Upravni odbor ima po pojasnilih centra močno vlogo pri usmerjanju izvajanja EIC. Svetoval bo o strategiji, delovnem programu in tematskih portfeljih EIC, da bi čim bolj povečal učinek EIC, lahko pa bo svetoval tudi o širših zadevah inovacijske politike.

Špela Stres je vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na IJS. Doktorirala je iz fizike na Univerzi v Ljubljani, magistrirala iz prava na področju intelektualne lastnine na Univerzi v Torinu, izpopolnjevala MBA na Cotrugli Business School in opravila izpit za patentnega odvetnika.

V Združenih narodih v New Yorku je članica skupine 10-MG za trajnostni razvoj in globalno inovativnost. Poleg tega je članica strokovne skupine pod okriljem svetovalca evropske komisarke Mariye Gabriel za generalni direktorat za raziskave in inovacije v Evropi ter predstavnica foruma CERN Knowledge Transfer in foruma o medicinskih aplikacijah.

Je tudi vabljena predavateljica na Univerzi v Ljubljani z izkušnjami na področju poslovanja, podpornih sistemov in raziskav na področju instrumentacije za medicinsko slikanje in fizike pospeševalnikov.