STAznanost

Platforma Vineas za sodelovanje na področju podnebnih sprememb v sektorju trt in vina

Ljubljana, 22. novembra - Kemijski inštitut sodeluje v evropskem projektu MEDCLIV, v okviru katere so razvili tudi mednarodno kolaborativno spletno platformo Vineas. Slednja povezuje deležnike v vrednostni verigi trte in vina z namenom učinkovite izmenjave znanj in izkušenj pri spopadanju z izzivi podnebnih sprememb, so sporočili z inštituta.

Platforma Vineas, ta se nahaja na spletnem naslovu www.vineas.net, je bila slovenski javnosti prvič predstavljena marca letos. Platforma je interaktivna, podprta v sedmih jezikih (angleški, slovenski, italijanski, francoski, portugalski, španski in grški) in primarno služi skupnosti njenih uporabnikov, zato se tudi v skladu z njihovimi spreminjajočimi se potrebami in trendi v sektorju neprestano prilagaja.

Jedro platforme tvori šest tipov podatkov. To so akterji, projekti, dokumenti, dogodki, novice in rešitve ter vzvodi. Teh šest tipov se med seboj prepleta na osnovi mapiranja medsebojnih povezav, kar pomeni, da lahko npr. za vsakega akterja na vsakem koraku ugotovijo, s katerimi projekti ali dogodki je povezan ali pa npr. katere inštitucije in posamezniki sodelujejo znotraj določenega projekta ali dogodka.

V platformo se registrirajo posamezni deležniki, kot so vinogradniki, enologi, raziskovalci, študenti, združenja, društva, zavodi, nevladne organizacije, javna uprava, potrošniki. Znotraj svojega profila imajo nato v nadaljevanju možnost nastavitve statusa akterja, kar praviloma predstavlja posameznikovo krovno inštitucijo, obrt itd. V platformi je trenutno registriranih več kot 200 različnih akterjev.

Vsi deležniki platforme lahko delijo svoje izkušnje in znanje preko svojih dokumentov (npr. objava, poročilo, uredba, video zapis, zbirka podatkov ...) ter na ta način tvorijo skupno bazo podatkov, ki je brezplačno dostopna tudi širši javnosti.

Na spletni strani je tudi koledar dogodkov, ki zajema vse pomembne prihajajoče kot tudi pretekle dogodke na območju celotnega Mediterana. Vsak od registriranih uporabnikov ima tudi možnost objave ali deljenja novic, tako da platforma na ta način zagotavlja najnovejše informacije iz sveta trte in vina.

Poseben tip omenjenih podatkov, ki omogoča pregled različnih lokalnih pobud in preizkušenih adaptacijskih strategij, pa so t. i. rešitve in vzvodi, ki zaobjemajo nekatere splošne, pa tudi specifične, odgovore na izzive podnebnih sprememb.

Evropski projekt MEDCLIV (MEDiterranean CLimate Vine & wine ecosystem), ki ga sofinancira Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT Climate-KIC), naslavlja izzive boja proti podnebnim spremembam v sektorju trte in vina na območju Sredozemlja.

V sredozemskem območju namreč številna lokalna gospodarstva temeljijo na dejavnostih vinske in vinogradniške industrije, to pa so zadnjih nekaj let oziroma desetletij močno zamajale posledice podnebnih sprememb. Poleg prizadevanj za njihovo blaženje, kot je npr. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, mora sektor razviti tudi učinkovite strategije za prilagajanje podnebnim spremembam.

Za uspešno obvladovanje problematike je potrebno testirati in postopoma vpeljati nove tehnike vinogradništva in vinarstva ter nove oblike sodelovanja na lokalni in nacionalni ravni, so še sporočili z inštituta.

Koordinator projekta je Fondazione Edmund Mach iz Italije, ki skupaj z ostalimi partnerji iz šestih držav, med katerimi je tudi Kemijski inštitut, išče rešitve in si med drugim prizadeva za vzpostavitev nacionalnih vozlišč, ki bi pod svojimi okrilji združevala sleherne posameznike ali organizacije, ki se v vrednostni verigi trte in vina soočajo s posledicami podnebnih sprememb ali pa se iniciativi enostavno želijo pridružiti.