STAznanost

Pred natanko 30 leti je Slovenija dobila prvo internetno povezavo

Ljubljana, 27. novembra - Na današnji dan pred 30 leti je Slovenija dobila prvo internetno povezavo, ko so iz laboratorija za odprte sisteme na Institutu Jožef Stefan (IJS) poslali prve paketke IP v usmerjevalnik na Inštitutu za fiziko in matematiko v Amsterdamu in od tam v svetovni internet.

Priprave na internetno povezavo so sicer stekle v sredini 80. let, maja 1991 so raziskovalci na IJS dobili dovoljenje za najem direktnega voda za povezavo do mednarodne omrežne infrastrukture projekta COSINE, ki je bila imenovana IXI (International X.25 Infrastructure), prva povezava po internetnem protokolu (IP) pa je nato stekla novembra 1991.

Obletnico so na institutu obeležili že v sredo, minister za javno upravo Boštjan Koritnik pa je poudaril, da je "internet eden od izumov z največjo disruptivno močjo v človeški zgodovini". Po eni strani je namreč "omogočil enormen prenos znanja in informacij ter njihovo dostopnost, po drugi pa postavil pred posameznika in družbo povsem nove izzive, to je, kako sobivati s tem informacijskim bogastvom", so njegove besede na ministrstvu povzeli v sporočilu za javnost.

Poudarili so še, da je predpogoj za razvoj informacijske družbe oziroma družbe znanja, ki temelji na vsesplošni uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij in interneta, "vseprisotna zmogljiva infrastruktura elektronskih komunikacij in dostopne elektronske komunikacijske storitve", za kar si prizadeva tudi Slovenija.

Zato namerava država v svoje strateške dokumente prenesti tudi strateške cilje EU na področju povezljivosti, med drugim gigabitno povezljivost za vse glavne spodbujevalce socialno-ekonomskega razvoja, kot so šole, prometna vozlišča in glavni izvajalci javnih storitev ter digitalno intenzivna podjetja, do leta 2025, gigabitno povezljivost za vsa gospodinjstva na podeželju in v mestih do leta 2030 ter pokritost z omrežji 5G za vsa naseljena območja do leta 2030.

V sredo so na IJS sicer predstavili tudi nekaj podatkov o uporabi interneta v Sloveniji. Kot je povedala internetna pionirka Borka Jerman Blažič, ki je sodelovala pri prvi internetni povezavi v Sloveniji, "nam gre dobro" pri širokopasovnem internetu, nekoliko slabše pa se Slovenija odreže pri uporabi interneta. Interneta namreč ni nikoli uporabilo 11 odstotkov prebivalstva Slovenije, pod povprečjem EU pa je Slovenija tudi pri rednih (85 odstotkov) in pogostih (76 odstotkov) uporabnikih interneta.