STAznanost

ZRS Koper obeležil pet let delovanja v sedanji obliki

Koper, 4. decembra - Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) je v sredo obeležilo pet let delovanja v današnji organizacijski obliki. Kot je ob tej priložnosti poudaril direktor Rado Pišot, je ima ZRS Koper pomembno regijsko in nacionalno vlogo, ki jo opravlja tako pri raziskovalni kot izobraževalni dejavnosti.

"S kazalci kakovosti raziskovalne odličnosti v marsičem presegamo pogoje dela. Kolegice in kolegi zasedajo pomembna mesta v strokovnih in znanstvenih mednarodnih organizacijah, svetih, so člani najvišjih organov demokratične družbe, kjer predstavljajo svojo strokovno in znanstveno odličnost in s tem tudi odličnost ZRS Koper," je v slavnostnem govoru ob obletnici izpostavil Pišot.

Čeprav ZRS Koper 1. decembra obeležuje vpis v sodni register v novi organizacijski obliki izpred petih let, je sama zgodovina središča starejša, saj je začetki središča segajo v leto 1994, ko je bilo prav tako 1. decembra ustanovljeno Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije v Kopru. Ustanovitelj je bila vlada RS, soustanoviteljica pa Skupnost obalnih občin.

Kot so zapisali ob obletnici, so raziskovalci središča pred petimi leti stremeli po novi obliki organizacije s ciljem odgovornega oblikovanja svoje prihodnosti. S sklepom Vlade Republike Slovenije je bil tako 26. novembra 2016 ustanovljen javni raziskovalni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Koper, nekaj dni pozneje pa je bilo novo središče vpisano v register. S tem je postal eden od 16 samostojnih javnih raziskovalnih zavodov v državi ter edini, ki se ne nahaja v prestolnici.