STAznanost

Oddan projekt za izboljšanje življenjskih pogojev živali v severnem Jadranu

Izola, 2. januarja - Občina Izola je kot projektni partner projekta podporne točke EUSAIR koordinirala oddajo projektnega predloga za izboljšanje življenja velikih pliskavk, glavatih karet in vranjekov na specifičnih območjih severnega Jadrana. V primeru odobritve bodo projekt začeli izvajati jeseni prihodnje leto.

Projektni predlog LIFE NOAH (LIFE Northern Adriatic Open Sea Habitats and Species) je ocenjen na 6,67 milijona evrov in predstavlja uresničevanje strateškega projekta spremljanja in upravljanja zaščitenih morskih vrst stebra za okoljsko kakovost znotraj strategije EU Za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), so sporočili partnerji v projektu.

Vodilni partner je Univerza na Primorskem, poleg izolske občine je med slovenskimi partnerji Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, tu so še partnerji iz Italije in Hrvaške.

Projektni predlog se ukvarja z izboljšanjem življenja velikih pliskavk, glavatih karet in vranjekov na specifičnih območjih severnega Jadrana. Omenjene vrste so ključne za ohranjanje določenih ekosistemov, obenem pa nudijo popoln vpogled v vrednost biotske raznovrstnosti in ohranitvenega stanja severnega Jadrana kot celote ter v vplive podnebnih sprememb.

Projekt bo omogočil opredelitev ohranitvenih ukrepov z uporabo t. i. ekosistemskega pristopa za ublažitev lokalnih groženj in za krepitev odpornosti na svetovno podnebno krizo.

Poznavanje priobalnega pasu Jadranskega morja je dobro, o območjih odprtega morja pa znanja ni dovolj oz. so območja raziskana zgolj iz zraka ali posameznih, nesistematičnih opazovanj.

Glavni cilj projekta je zato zmanjšati tveganje za zgoraj naštete ogrožene vrste z analizo njihovega trenutnega stanja, ranljivosti ter prihodnjih groženj. Z zbiranjem novih in ustreznih podatkov z namenskimi raziskavami in analizami bo projekt prispeval k razumevanju okoljskih sprememb, ki ogrožajo te vrste. Poleg tega bo projekt povečal zmogljivost upravljanja območij, zagotovil priložnosti za sodelovanje državljanov v znanosti in prispeval k utemeljitvi razširitve omrežja Natura 2000 na območja na morju.

Projekt je v fazi prijave, odobriti pa ga mora ocenjevalni odbor programa LIFE, ki ga sofinancira Evropska unija. Ali ga bo ocenjevalni odbor odobril, bo znano do prihodnjega poletja oz. jeseni, v primeru odobritve pa njegovo izvedbo predvidevajo jeseni 2022.