STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 29. decembra - Pri Založbi *cf. je izšla prolegomena za študij fašizma Bonapartizem avtorja Tomaža Mastnaka, pri Založbi Sophia knjiga Mezdno delo Maje Breznik, Založba Pedagoškega inštituta je izdala monografijo Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: medsebojni vplivi raziskovanja in prakse, Geološki zavod Slovenije je izdal monografijo Fosili Slovenije dr. Bogdana Jurkovška in dr. Tee Kolar Jurkovšek, Založba Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani pa monografijo Antona Ramšaka z naslovom Kvantna mehanika.

Delo Tomaža Mastnaka o bonapartizmu

Pri Založbi *cf. je izšlo delo sociologa in političnega filozofa Tomaža Mastnaka z naslovom Bonapartizem. Kot so zapisali pri založbi, gre za pojem, ki ga politološka znanost vse pogosteje uporablja za označevanje političnega dogajanja v ZDA in (vzhodni) Evropi. Uporablja ga zato, "ker z bolj konvencionalnimi političnimi pojmi ne more več razložiti, kaj se nam dejansko dogaja".

Knjiga podrobno preučuje bonapartizem in problematizira pozicijo, s katere se danes s tem pojmom operira. Pojem bonapartizem se je prvič pojavil v 19. stoletju v zvezi z državnim udarom Napoleona Bonaparta in politiko, ki je sledila, in z državnim udarom njegovega nečaka Napoleona III. 50 let pozneje, so še navedli.

Kritika teorij prekarnosti sociologinje Maje Breznik

Pri Založbi Sophia je izšla knjiga sociologinje Maje Breznik z naslovom Mezdno delo. Teorije prekarnosti so naredile spoznavni obrat v ideologijah fleksibilnosti. Njihov dosežek je bil, da so zamenjale zorni kot menedžmenta z zornim kotom delavstva. A ker so se dolgo borile v ideološkem polju nasprotnika, jih je treba očistiti lažnega radikalizma in moralizma, so navedli v založbi.

Kot so še povzeli, si "knjiga Mezdno delo prizadeva, da s kritičnim branjem loči znanstveno fantastiko od znanstvenega raziskovanja". Rezultat, do katerega lahko pridemo s takim branjem, je izluščenje konceptov razredne sestave, soizkoriščanja, presežnega izkoriščanja in nesvobodnega mezdnega dela, navajajo. "Ti skupaj pomagajo pojasniti pomembno protislovje sedanjosti: da se lahko svoboda kapitalistov, ki temelji na sposobnosti akumuliranja kapitala, ohranja samo še z nesvobodo tistih, ki ustvarjajo vrednost."

Monografija o raziskovanju v vzgoji in izobraževanju tudi s pečatom epidemičnega vpliva

V monografiji Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: medsebojni vplivi raziskovanja in prakse, ki jo je izdala Založba Pedagoškega inštituta, je zbranih 22 znanstvenih člankov na temo učenja in poučevanja, izobraževalnih politik in zagotavljanja kakovosti, pa vse do socialnih in čustvenih vidikov vzgoje in izobraževanja ter vloge IKT.

Avtorji so svoje prispevke sprva predstavili na 5. nacionalni znanstveni konferenci z naslovom Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Kot so še dodali v založbi, je močan pečat na konferenčnih prispevkih pustil epidemični vpliv na vzgojo in izobraževanje, ki ga odsevajo tudi prispevki monografije.

Monografija o kvantni mehaniki

Založba Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je izdala monografijo Antona Ramšaka z naslovom Kvantna Mehanika. Kot so zapisali v opisu, se knjiga začne z osnovnimi pojmi kvantne mehanike, kot so Diracov zapis, simetrije v kvantni mehaniki, vrtilna količina, centralno simetrični potencial in vodikov atom, posebno poglavje je namenjeno obravnavi nabitega delca v magnetnem polju in spina v okviru Paulijevega formalizma. Monografija obravnava tudi seštevanje vrtilnih količin, časovno neodvisno in odvisno teorija motenj ter teorijo sipanja.

Kot pojasnjujejo, je knjiga primerna za vsakega raziskovalca, ki želi bolje spoznati moderne povezave med kvantno fiziko, kvantnim računalništvom in interpretacijami kvantne mehanike.

Monografija o fosilih na slovenskem ozemlju

Pri Geološkem zavodu Slovenije je izšla monografija Fosili Slovenije avtorjev dr. Bogdana Jurkovška in dr. Tee Kolar Jurkovšek. Predstavlja sprehod skozi geološka obdobja s pomočjo makrofosilov, najdenih v Sloveniji, v njej pa so predstavljeni nekateri "ključni geološki dogodki, od lokalnih in regionalnih do globalnih, ki so krmarili evolucijske poti živega sveta vse do danes", so povzeli v zavodu.