STAznanost

Objavljen razpis za direktorja ARAO

Ljubljana, 11. januarja - Upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) je danes v časniku Delo objavil razpis za direktorja agencije, ki jo trenutno vodi Sandi Viršek. Prijave zbirajo do 25. januarja. Mandat direktorja sicer traja štiri leta, torej bo izbrani kandidat imenovan do 2026.

Kandidati za direktorja morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, med drugim imeti še najmanj izobrazbo po študijskem programu 7. stopnje naravoslovne ali tehnične smeri, najmanj 10 let delovnih izkušenj, vodstvene in organizacijske sposobnosti, od njih se zahteva tudi aktivno znanje angleškega jezika. Kandidati morajo k prijavi priložiti program dela in razvoja ARAO za mandatno obdobje 2012-2026.

Agencijo trenutno vodi Sandi Viršek, pred nekaj več kot štirimi leti in pol je nasledil Tomaža Žagarja.

ARAO sicer med drugim bdi tudi nad gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem. Gradnja dolgo pričakovanega odlagališča naj bi vendarle stekla v začetku tega leta.