STAznanost

Projekt Aurora za razpravo o podnebnih spremembah in zmanjšanju ogljičnega odtisa

Ljubljana, 24. januarja - Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE) je partner na evropskem projektu Aurora, katerega namen je državljanom omogočiti prevzem pobude za razpravo o podnebnih spremembah in zmanjšanju ogljičnega odtisa. Kot so na fakulteti zapisali v sporočilu za javnost, postaja Ljubljana eden izmed petih evropskih predstavitvenih centrov za preoblikovanje energetskega sistema.

Projekt je zasnovan kot inovacijska akcija: približno 7.000 ljudi na petih lokacijah na Danskem in Portugalskem ter v Sloveniji, Španiji in Združenem kraljestvu bo združilo moči, da bi postali "približno nič emisijski" državljani. Kot državljanski znanstveniki bodo te skupnosti tudi lokalno financirale fotonapetostne sončne elektrarne s skupno močjo enega megavata.

Mobilna aplikacija, ki jo bodo razvili v okviru projekta, bo sodelujočim omogočila spremljanje lastnih vedenjskih vzorcev ogrevanja in hlajenja, transporta in porabe električne energije. V zameno bodo prejeli prilagojene nasvete in konkretne predloge, kako lahko zmanjšajo porabo energije in stroške.

Projekt bo sodelujočim omogočil, da postanejo tako proizvajalec kot porabnik energije. Spodbujal bo bodo lokalne energetske skupnosti, ki bodo uporabljale najsodobnejšo fotovoltaično tehnologijo in s tem vplivale na preoblikovanje energetskega sistema, da postane bolj pregleden, pravičen in trajnosten, so zapisali projektni partnerji.

V okviru univerzitetnih kampusov bodo na štirih lokacijah v celinski Evropi vzpostavili središča za družbene inovacije. Peto središče za družbene inovacije pa bo vzpostavljeno v eni od gospodarsko najbolj ogroženih angleških regij, kjer so oblasti decembra 2018 razglasile "izredno klimatsko stanje".

Univerza v Ljubljani v projektu vodi sklop, ki se ukvarja z nadgradnjo obstoječih socialnih skupnosti v energetske skupnosti. "Naša glavna vloga je koordinacija partnerjev, da bodo uspešno postavili predvidene sončne elektrarne, ustanovili energetske skupnosti in vanje privabili čim več članov že obstoječih socialnih skupnosti. Na ta način lahko posameznik začne svojo zeleno preobrazbo, s tem pa Univerza v Ljubljani pomaga zaživeti in udejanjiti evropski zeleni dogovor na lokalni ravni," je pojasnil Marko Topič, slovenski nosilec projekta.

Projekt Aurora je del programa EU Obzorje 2020, izvajati se je začel decembra 2021 in bo v naslednjih treh letih in pol prejel skupno 4,6 milijona evrov sredstev. Projektni konzorcij sestavlja devet institucij iz šestih držav. Projekt koordinira Tehnična univerza v Madridu.