STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 20. februarja - Tokratna bera znanstvenih knjig med drugimi prinaša knjigi Kako števila pojasnjujejo svet Tima Harforda in Matematika med življenjem in smrtjo avtorja Kita Yatesa, ki ju je izdala založba Učila. Pri Založbi ZRC sta izšli knjigi Marka Kovača Energetske potrebe človeštva skozi čas ter Nevidno življenje odpadkov Dana Podjeda in Katarine Polajnar Horvat. Pri Cankarjevi založbi je izšla knjiga Alenke Kepic Mohar z naslovom Nevidna moč knjig.

Energetske potrebe človeštva skozi čas - Od industrijske revolucije do civilizacije tipa I

Knjiga avtorja Marka Kovača Energetske potrebe človeštva skozi čas, ki jo je izdala Založba ZRC, govori o globalni porabi energije in njenem vplivu na planet. "Energetske potrebe so izrazito dinamičen pojav, ki je odvisen od tehnološkega razvoja, kar je najbolj opazno skozi industrijske revolucije, v katerih novi izdelki in tehnologije, ki načeloma izboljšujejo kakovost življenja prebivalcem, hkrati tudi povečujejo porabo energije."

Ob vedno večjem gospodarskemu napredku ne upoštevamo fizikalnih omejitev našega planeta, zato narašča količina toplogrednih plinov v ozračju, razmeroma hitro se povečujejo povprečne letne temperature planeta. Posledice takšnega delovanja tudi v prihodnje so jasne - nadaljnje segrevanje planeta, porast gladine morja in neposredna ogroženost obširnih nižje ležečih območij, hitro povečevanje števila izjemnih vremenskih dogodkov z vse hujšimi posledicami, kot so viharji, dolgotrajna deževja in podobno. Prehod v energetsko manj intenzivno prihodnost zahteva hitro radikalno odpoved fosilnim gorivom, a tudi precejšnje znižanje porabe vse energije. "Knjiga vsebuje ključne podatke, ki kažejo, kako smo prišli do današnje stopnje porabe energije in razumevanja podnebnih sprememb", so v opisu knjige zapisali pri založbi.

Dan Podjed in Katarina Polajnar Horvat o nevidnem življenju odpadkov

Pri založbi ZRC je tudi knjiga Dana Podjeda in Katarine Polajnar Horvat z naslovom Nevidno življenje odpadkov, s katero želita avtorja pokazati, da odpadki ne izginejo, ko jih zavržemo, temveč se z osupljivo hitrostjo kopičijo in zasedajo vse več prostora na našem planetu. Prispevki, ki so jih napisali uveljavljeni strokovnjaki in strokovnjakinje s področij antropologije, etnologije in geografije, opišejo lokalne navade, povezane z odpadki, ter predstavijo smeti kot pomemben dejavnik v globalnem omrežju proizvodnje in potrošnje. "Kdor bo knjigo prebral, bo težko odmislil kup odpadkov, ki ga skušamo pomesti pod preprogo", so vsebino povzeli pri založbi.

Alenka Kepic Mohar in Nevidna moč knjig

Cankarjeva založba je izdala knjigo Alenke Kepic Mohar z naslovom Nevidna moč knjig. V opisu so zapisali, da je "čas digitalne revolucije preoblikoval branje in povzročil spremembe v načinih branja in učenja. Neomejen dostop do digitalnih pripomočkov je spremenil materialno kulturo, hkrati pa zaznamuje tudi kognitivne procese, ki so temelji avtonomnega razmišljujočega uma. Vse to v nov položaj postavlja delovanje založništva, obstoj knjige in proces izobraževanja."

"Pot do sinhronega soobstajanja digitalnega in tiskanega vodi prek razumevanja, kaj se dogaja v možganih, ko beremo, in kako to vpliva na kognitivni razvoj posameznika. V tem je ne le nevidna moč knjig, to so tudi temelji izobraževanja, zato se ni mogoče izogniti nadaljnjim vprašanjem, kako se ob tem spreminja izobraževanje in kaj digitalizacija prinaša v šolski prostor. Predvsem pa zastavlja vprašanje, ali bo šolski prostor zmogel uvajati mlade v kulturo knjige na način, ki razume delovanje digitalnega sveta, a se hkrati zaveda prednosti, ki jih za kognitivni razvoj prinašata branje in učenje iz tiskanih knjig. Razmislek o tem je tudi pobuda za širši družbeni preobrat, pri čemer se avtorica vrača h knjigi kot zatočišču misli, domišljije in znanosti", so še navedli pri Cankarjevi založbi.