STAznanost
Naravoslovje in tehnika

IRCAI podelil nagrado za dosežke na področju rešitev umetne inteligence

Ljubljana, 17. marca - Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca (IRCAI) je danes organiziral virtualni dogodek ob podelitvi IRCAI nagrade za leto 2021 raziskovalki Adriani-Euforsini Bora. Nagrajena je bila za izjemne dosežke njenega projekta AIMS na področju rešitev umetne inteligence pri spopadanju z oblikami sodobnega suženjstva.

Dogodek so soorganizirali IRCAI, katerega sedež je v Ljubljani, organizacije oziroma fundacije The Future Society, Walk Free, WikiRate in Mila ter Univerza za Tehnologijo v avstralskem Queenslandu. S slavnostnimi govori so ga odprli Prateek Sibal, programski specialist na direktoratu za komuniciranje in informiranje pri Unescu, romunska ambasadorka v Unescu Simona-Mirela Miculescu, raziskovalka iz Urada Združenih narodov za droge in kriminal UNODC Claire Healy in direktor IRCAI John Shawe-Taylor.

Osrednji govor in predstavitev je opravila nagrajenka Adriana-Eufrosina Bora, doktorska študentka romunskega rodu, ki raziskovalno delo opravlja v Centru za podatkovno znanost Univerze za Tehnologijo v Queenslandu. V okviru odprtokodnega projekta AIMS (Artificial Intelligence against Modern Slavery) uporablja orodja umetne inteligence za branje in primerjavo izjav v letnih poročilih podjetij z namenom izboljšanja preglednosti in pomoči pri izkoreninjenju sodobnega suženjstva.

Sodobno suženjstvo je skupni termin za različne oblike skrajnega izkoriščanja ljudi in omejevanje njihove svobode za pridobitne namene, od trgovine z ljudmi z namenom prostitucije do izkoriščanja delavcev migrantov prek dolžniških pasti.

"S ponosom lahko sporočimo, da je projekt AIMS odprtokoden, na voljo na portalu GitHub, ter da smo z njim pritegnili pozornost številnih znanstvenikov na področju umetne inteligence, podatkovne znanosti in širše, kot tudi številnih institucij po vsem svetu." je ob podelitvi izjavila Bora.

Predstavitvi nagrajenke je sledila okrogla miza, v kateri so sodelovale Yolanda Lannquist, vodja razvoja organizacije The Future Society, direktorica politike in programov pri fundaciji Walk Free Katharine Bryant, generalna direktorica WikiRate Laureen van Breen in Allison Cohen iz kanadskega laboratorija za umetno inteligenco Mila.

V razpravi so predstavile ozadje in delovni proces vzpostavljanja projekta AIMS ter prihodnje cilje projekta, kot so internacionalizacija in širša uporaba razvitih orodij s strani državnih, civilno-družbenih in nenazadnje tudi zasebnih institucij in podjetij.

Kot so sporočili iz IRCAI, projekt neposredno prispeva k osmemu cilju trajnostnega razvoja ZN, ki cilja na spodbujanje trajnostne, vključujoče in vzdržne gospodarske rasti, polne in produktivne zaposlenosti ter dostojnega dela za vse. Specifično gre za podcilj "sprejeti učinkovite takojšnje ukrepe za odpravo prisilnega dela, sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi ter prepoved in izkoreninjenje najhujših oblik dela otrok, tudi novačenja in uporabe otrok vojakov, ter do leta 2025 odpraviti vse oblike dela otrok".

S podelitvijo nagrade Adriani-Eufrosina Bora želijo izpostaviti njen interdisciplinarni prispevek k doseganju ciljev trajnostnega razvoja s pomočjo umetne inteligence pri izkoreninjanju sodobnega suženjstva, še posebej k ozaveščenosti, da tehnologije umetne inteligence lahko pomagajo pri merjenju napredka vseh zastavljenih ciljev.

IRCAI je na dogodku naznanil tudi razvoj mreže centrov odličnost ki poziva najboljše raziskovalce na svetu k združitvi in vzpostavitvi skupnega pristopa, vizije in identitete svetovnega sistema umetne inteligence iz vsake svetovne regije.