STAznanost

Ob 75. obletnici ustanovitve Biotehniške fakultete poudarjeni njeni dosežki

Ljubljana, 18. marca - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (BF UL) na današnji dan obeležuje 75. obletnico ustanovitve. Predstavniki fakultete in njenega vodstva so na novinarski konferenci poudarili raziskovalne in pedagoške dosežke fakultete, posebno pozornost so namenili tudi 50. obletnici oddelka za krajinsko arhitekturo in podelitvi Jesenkovih nagrad.

Kot je v uvodni predstavitvi povedala dekanja Nataša Poklar Ulrih, je bila fakulteta ustanovljena 11. oktobra 1947, slovesno pa jo je ustoličil akademik Anton Melik. Ob ustanovitvi je bila znana najprej kot Agronomska, kasneje pa kot Agronomska in gozdarska fakulteta, v Biotehniško fakulteto pa je bila preimenovana leta 1961.

"V zadnjih letih se je fakulteta, tako kot v preteklih obdobjih, odzivala na potrebe po znanju in kadrih v družbi," je povzela Poklar Ulrihova in dodala, da so si postavili za cilj postati vodilna ustanova v regiji na področju ved o življenju, biogospodarstvu, urejanju prostora in varstvu okolja ter drugih področjih. Kot enega od dosežkov fakultete je navedla ustanovitev Oddelka za mikrobiologijo, kjer je že v prvem letu delovanja raziskovalka Anna Dragoš dobila projekt evropskega raziskovalnega sveta (ERC).

Častitljivih petdeset let od ustanovitve pa na današnji dan obeležuje tudi Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, ki v počastitev jubileja in področja krajinske arhitekture v Sloveniji in Evropi organizira Mednarodno konferenco Evropskega sveta šol krajinske arhitekture ECLAS z naslovom Scales of Change (Merilo sprememb).

Prodekanja za področja krajinske arhitekture Ana Kučan je ob priložnosti povedala, da je bil študij ustanovljen "kot res prvi pravi interdisciplinarni študij na Univerzi v Ljubljani in združuje tako znanstveno kot umetniško delo, to je pač v naravi krajinske arhitekture". Dodala je, da so študenti deležni tako naravoslovnega kot družboslovnega znanja in lahko svoje tehnične veščine s pridom uporabijo, da v dinamiki razvoja in varstva uspešno rešujejo prostorske probleme.

Raziskovalno delo na Oddelku za krajinsko arhitekturo je predstavila Mojca Golobič s povzetkom svojega dela z naslovom Urejanje krajine kot bivalnega okolja, ki je bilo kot izjemen dosežek predstavljeno tudi na fakultetnem dogodku BFestival ta teden. BFestival, letni dogodek, namenjen predstavitvi znanstvenih dosežkov strok, je na novinarski konferenci predstavil prodekan za znanstveno-raziskovalno in mednarodno dejavnost Peter Trontelj.

Predstavljena sta bila tudi dva od dobitnikov Jesenkovih nagrad, najvišjih priznanj za pedagoške, raziskovalne in strokovne dosežke na področju biotehniških ved. Prodekan za področje gozdarstva Robert Brus je predstavil Jesenkovega nagrajenca za življenjsko delo, profesorja Jurija Diacija. Jure Žigon, dobitnik Jesenkove nagrade za najboljšega diplomanta doktorskega študija, pa je predstavil priložnosti, ki jih ponuja sodelovanje s tujimi raziskovalnimi institucijami.