STAznanost

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani svečano podelila Jesenkove nagrade

Ljubljana, 18. marca - Ob boku praznovanja 75. obletnice ustanovitve Biotehniške fakultete so danes svečano podelili Jesenkove nagrade in fakultetna priznanja za izjemne dosežke na področju biotehniških ved. Jesenkovo nagrado za življenjsko delo je prejel Jurij Diaci, za najboljšega diplomanta doktorskega študija Jure Žigon, za najboljšo magistrsko študentko pa Anja Kos.

Dekanja Biotehniške fakultete Nataša Poklar Ulrih se je v svojem nagovoru vsem prejemnikom nagrad in priznanj zahvalila za zgledno raziskovalno, pedagoško in strokovno delo, predvsem pa za negovanje tradicije Frana Jesenka, ki je, kot je dejala, svoje delo vedno usmerjal v in za družbo.

Slavnostni govornik na podelitvi je bil Pavel Gantar s Fakultete za družbene vede, ki je v luči obletnice izpostavil družbene razsežnosti upravljanja z naravnimi viri, predvsem pa vlogo znanja. Dotaknil se je tudi visokega jubileja oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, ki je po njegovih navedbah v petdesetih letih delovanja postal raziskovalno, pedagoško in strokovno konkurenčen najboljšim mednarodnim programom.

Jesenkovo nagrado za življenjsko delo je za svoje zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo prejel redni profesor Jurij Diaci. Prodekan za področje gozdarstva Robert Brus je v obrazložitvi nagrade poudaril, da je Diaci vrhunski, mednarodno priznan in odmeven raziskovalec z odličnimi znanstvenimi objavami in obsežno bibliografijo. Uvršča se med najuspešnejše raziskovalce Univerze v Ljubljani, v okviru analize baze Scopus iz začetka leta 2022 je bil uvrščen med 2 odstotka najboljših raziskovalcev na svojem področju na svetu.

"Pri letošnjem prejemniku Jesenkove nagrade želim zlasti izpostaviti njegovo celostno in uravnoteženo delovanje, ki presega usmerjenost v doseganje odličnosti na samo enem ali nekaj izbranih področjih. Nasprotno, zgoraj našteti dosežki kažejo, da se je izkazal na vseh področjih, za katera se nagrada podeljuje," je o Diaciju zaključil Brus.

V zahvalnem nagovoru je Diaci poudaril, da nagrado vidi kot priznanje slovenski gozdarski stroki, posebej katedri za gojenje gozdov in oddelku za gozdarstvo: "Z raziskavami želimo prispevati k zaustavljanju degradacije gozdov v svetovnem merilu, ohranjanju biotske pestrosti ter prilagajanju gozdov na podnebne spremembe. Med prvimi v Srednji Evropi smo začeli s sistematičnimi raziskavami zgodovinskih vzorcev naravnih motenj v pragozdovih. Poznavanje teh je pomembno zaradi razvoja sonaravnega gozdarstva, ki posnema naravne procese, ter zaradi naraščajoče intenzivnosti naravnih ujm."

Prejemnik Jesenkove nagrade za najboljšega diplomanta doktorskega študija v letu 2021 je Jure Žigon iz oddelka za lesarstvo, katedre za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje. Kot je v obrazložitvi pojasnil prodekan za področje lesarstva Marko Petrič, je Žigon v okviru doktorata pod mentorstvom Sebastiana Dahleja in somentorstvom Marka Petriča na Biotehniški fakulteti uvedel novo področje raziskav, s katerim se do sedaj še niso ukvarjali. V okviru doktorske disertacije je na oddelku za lesarstvo razvil napravo, ki ustvarja dielektrično barierno razelektritveno plazmo v konfiguraciji s t. i. plavajočo elektrodo in omogoča neprekinjeno obdelavo površin obdelovancev v zraku pri atmosferskem tlaku.

Gre za novo vrsto tehnologije, ki na področju površinske obdelave lesa v Sloveniji in tujini do sedaj še ni bila implementirana. Naprava ima potencial za predobdelavo površin vseh vrst lignoceluloznih materialov, kot tudi ostalih materialov, kot so denimo polimeri, steklo in kovine. V splošnem so rezultati opravljenih raziskav v okviru te doktorske disertacije pokazali velik potencial za uvedbo in uporabo razvite plazemske tehnologije v lesni industriji.

Jesenkova nagrada za najboljšo študentko magistrskega študija pa je šla v roke Anji Kos, ki je magistrski program 2. stopnje ekologije in biodiverzitete zaključila s povprečno oceno 9,81. Prodekan za področje biologije Marko Kreft je v obrazložitvi izpostavil, da je z odliko zaključila tudi magistrsko delo z naslovom Genetska raznolikost strig kompleksa vrst Lithobius stygius v severnih Dinaridih.

V raziskavi je s pomočjo molekularnih metod pridobila vpogled v diverziteto strig v slovenskih jamah in ugotovila, da z izrazom Lithobius stygius pravzaprav označujemo več med seboj morfološko podobnih, a molekulsko zelo različnih vrst. S svojo nalogo je pokazala, da je diverziteta skupine veliko večja, kot je bilo znano prej, so poudarili ob podelitvi.

Podelili so tudi priznanja fakultete za zgledno delo ter prispevek k razvoju in ugledu Biotehniške fakultete. V prvi skupini so bila podeljena priznanja pedagoškim delavcem in raziskovalcem, posameznikom, ki so jih prejeli Nataša Štajner, Simon Horvat in Tanja Pajk Žontar. Priznanja fakultete nepedagoškim in zunanjim delavcem so prejeli Majda Gregorin, Tina Deželak, Franc Tolar in Matjaž Peterka.

V sklepnem delu dogodka so priznanja podelili še najbolj številni skupini in sicer najboljšim študentom posameznega študijskega programa prve in druge stopnje. Priznanja so prejeli Ajda Kunčič, Aljaž Kordiš, Anja Fekonja, Anja Kos, Anja Žaucer, Barbara Rovtar, Eva Miljevič, Jan Mohar, Katarina Valentinčič, Kris Pirih, Kristina Ocvirk, Luka Bitežnik, Luka Goropečnik, Luka Jemec, Luka Ložar, Maja Kržin, Maja Murn, Marjana Gerželj, Maruša Kerenčič, Neja Luzar, Nika Lap, Nuša Golob, Pia Caroline Adamič, Rafael Šenk, Simon Lendvai, Špela Zarnik, Tilen Tamše, Tim Prezelj in Uroš Jedlovčnik.