STAznanost

Za projekte Ciljnega raziskovalnega programa 2022 dobrih šest milijonov evrov

Ljubljana, 18. marca - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je v uradnem listu objavila javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa v letu 2022. Na voljo je predvidoma 6,353 milijona evrov sredstev, razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v državnem proračunu in finančnem načrtu agencije.

Predmet javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa v letu 2022 je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev v zvezi s pripravo strokovnih podlag za odločanje in oblikovanje razvojnih in drugih politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Področja javnega interesa raziskovalnih projektov so določena s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč ciljnega raziskovalnega programa, in sicer so to vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, učenje za in skozi vse življenje, ohranjeno zdravo naravno okolje ter visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije ter zasebni raziskovalci, oboji morajo biti vpisani v ustrezne zbirke podatkov oz. register.

Agencija za raziskovalno dejavnost prijave pričakuje do vključno 19. aprila do 14. ure.