STAznanost

DZ sprejel resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji

Ljubljana, 23. marca - DZ je na današnji seji s 60 glasovi za in enim proti sprejel predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, ki v ospredje postavlja odličnost v znanosti oziroma ustvarjanje privlačnega raziskovalnega okolja in razvoj tudi aplikativnih raziskav.

Resolucija je ključni dokument za področje raziskav, razvoja in inovacij. Ta bo podlaga za oblikovanje politik, povezanih z družbenim, gospodarskim in trajnostnim razvojem ter družbenimi izzivi.

Cilji upoštevajo novo nastajajoči okvir evropskega raziskovalnega prostora, s katerim želijo povečati konkurenčnost in predvsem blagostanje prebivalcev EU, v času, ko se Evropa sooča z velikimi družbenimi, gospodarskimi, varnostnimi in okoljskimi izzivi. Za uresničitev tega je nujno treba udejanjiti zeleni in digitalni prehod, opozarja vlada.

Dokument je nastal v dialogu s širokim krogom deležnikov tako strokovne kot splošne javnosti, vsebinsko se prepleta z nacionalnim programom visokega šolstva in drugimi strateškimi dokumenti, ki se dotikajo področja inovacij in znanstvenoraziskovalnega dela.

Resolucija dopolnjuje nedavno sprejeti zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, kjer je predvideno, da bodo javna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost do leta 2030 znašala 1,25 odstotka BDP, pri čemer je že v letu 2027 predviden obseg javnih vlaganj en odstotek BDP, celotna vlaganja v znanstvenoraziskovalno, razvojno in inovacijsko dejavnost pa bodo do leta 2030 obsegala 3,5 odstotka BDP.