STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Raziskovalci NiB razvili aplikacijo za modeliranje odziva rastlin na stres

Ljubljana, 30. marca - Skupina raziskovalcev z Nacionalnega inštituta za biologijo (NiB) pod vodstvom Kristine Gruden je predstavila aplikacijo StressKnowledgeMap, ki bo v pomoč žlahtniteljem pri razvoju na vremenske ujme bolje prilagojenih sort krompirja.

Raziskovalci NIB so v aplikaciji zbrali svetovno znanje o molekularnih mehanizmih odzivov rastlin na stres in ga uredili v kompleksne funkcijske mreže. Po navedbah inštituta so v njih povezali informacije o genih, ki sodelujejo pri odgovoru na stres, o mRNA in prevajanju mRNA v proteine, ki imajo funkcijo pri odzivu rastlin.

Opisali so tudi povezave med temi elementi in drugimi regulatornimi mehanizmi. Na ta način so združili razpršeno znanje iz neštetih poskusov v digitalno orodje, ki omogoča računalniško modeliranje odziva rastlin na stres.

Uporabnikom je preko spletnega vmesnika (https://skm.nib.si) omogočeno pregledovanje, raziskovanje, analiza in dodajanje novih podatkov ter izvoz podatkov za potrebe vizualizacije in modeliranja. Znanstveniki lahko na ta način skupaj bogatijo zakladnico znanja, zbrano v StressKnowledgeMap, so sporočili iz NiB.

Razvoj aplikacije poteka v okviru evropskega projekta EU-Horizon 2020 ADAPT (Accelerated Development of multiple-stress tolerAnt PoTato). Cilj projekta je določiti nove molekulske tarče za vzgojo odpornih sort krompirja in obenem identificirati obstoječe sorte, ki so še posebej odporne na spreminjajoče se podnebne razmere in s tem prispevati k razvoju novih strategij, s katerimi bo krompir moč prilagoditi na zahtevne podnebne razmere v prihodnosti.