STAznanost

Na mariborski univerzi uvajajo nagrado za inovacijsko dejavnost študentov

Maribor, 30. marca - Senat Univerze v Mariboru je na torkovi seji sprejel pobudo za novo kategorijo nagrade za študente, in sicer listino za prispevek k inovacijski dejavnosti. Senatorji so se med drugim tudi seznanili s poročilom o izvedenih izobraževanjih, poimenovanih Izpopolni UM, za preteklo leto, so danes sporočili z univerze.

Univerza organizira omenjena izobraževanja od leta 2015. Poudarek je na usposabljanju visokošolskih učiteljev, vse več pa je zanimanja tudi med doktorskimi študenti in podpornimi strokovnimi službami.

Izobraževanja izvajajo izkušeni visokošolski učitelji in sodelavci univerze, pa tudi strokovnjaki iz drugih organizacij v Sloveniji in tujini, ki imajo izkušnje in strokovna znanja. Z vsakim letom raste število udeležencev; lani jih je bilo skoraj 3500, sodelovalo pa je 96 različnih izvajalcev.

Rektor Zdravko Kačič je člane senata uvodoma seznanil o tekočih aktivnostih vodstva, kjer je izpostavil pomemben premik v drugo fazo projekta Teaming, v okviru katerega se odpirajo priložnosti ustanovitve raziskovalnega inštituta. Poudaril je še prizadevanje univerze v reševanju begunske krize, kjer iščejo rešitve tako za študente kot raziskovalce in visokošolske učitelje.

Na področju novih študijskih vsebin so se senatorji seznanili z vlogo za akreditacijo novega študijskega programa za izpopolnjevanje Koordinator informacijskih dejavnosti Fakultete za naravoslovje in matematiko. Vsebina študijskega programa po navedbah univerze celovito naslavlja različne vidike digitalnega izobraževanja v šoli.

Senat je prav tako podal predhodno soglasje k začetku priprave novega študijskega programa 3. stopnje Anglistične študije Filozofske fakultete.

Senatorji so v skladu s smernicami Evropske komisije podali soglasje k pripravi predloga obveznega usposabljanja s področja visokošolske didaktike za asistente začetnike za delo s študenti z različnimi prilagoditvami. "Pogoj za uspešno inkluzijo študentov je tudi pripravljenost pedagoškega kadra na poučevanje in sprejemanje študentov s posebnimi potrebami, zato je še toliko bolj pomembno, da se primerno izobrazijo tudi na tem področju," izpostavljajo na univerzi.

Senat je ob koncu sprejel študijski koledar za prihodnje študijsko leto, potrdil doktorske teme in podal soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev ter sodelavcev.