STAznanost

Nacionalni inštitut za biologijo ob mednarodnem dnevu zdravja rastlin poudarja pomen diagnostike

Ljubljana, 12. maja - Generalna skupščina Združenih narodov je v tem letu sprejela resolucijo in razglasila 12. maj za mednarodni dan zdravja rastlin. Rastline so nujne za obstoj življenja na zemlji, nujne za delovanje ekosistemov in hkrati predpogoj za preskrbo s krmo za živali in s hrano za človeštvo, še zlasti v luči hitro naraščajoče svetovne populacije.

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ocenjuje, da škodljivci in bolezni rastlin povzročijo do 40 odstotkov izgube poljščin, ki jih gojimo za prehrano, in tako še zaostrujejo problem naraščajoče lakote v svetu in ogrožajo preživetje ljudi na podeželju. Zaščita rastlin pred škodljivci in boleznimi je stroškovno bolj učinkovita kot reševanje izrednih razmer ob izbruhih rastlinskih bolezni.

Mednarodni dan zdravstvenega varstva rastlin bo tako vsako leto priložnost, za dvig ozaveščenosti javnosti o ključnem pomenu zdravja rastlin in hkrati za spodbujanje ukrepov za zmanjšanje tveganja širjenja rastlinskih škodljivcev s trgovino in potovanji. Ob tem je pomembna tudi spodbuda trajnostnega obvladovanja škodljivcev, da se zmanjša onesnaževanje okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi, so sporočili z Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) in dodali, da bo za doseganje teh ciljev potrebno spodbujati vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Na področju diagnostike rastlinskih virusov, bakterij in fitoplazem je NIB sicer med vodilnimi na svetu. Razvijajo zanesljive in občutljive diagnostične metode in pri tem uporabljajo sodobne analizne metode in aparature, ki jim omogočajo, da med celotno paleto mikroorganizmov prepoznajo rastlinam škodljive, so zapisali v sporočilu za javnost.

NIB je sicer partner v dveh Evropskih referenčnih laboratorijih, za področje virologije in fitoplazem ter za področje bakteriologije. So tudi pooblaščeni nacionalni referenčni laboratorij za določanje za rastlinsko bakteriologijo in fitoplazme. Na mednarodnem nivoju so vključeni v razvoj standardov za detekcijo mikroorganizmov pri CEN in ISO in zastopajo Slovenijo v Evropski organizaciji za varstvo rastlin, so še sporočili z inštituta.