STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Na svetovni dan telekomunikacij letos v ospredju starejši uporabniki IKT

Ljubljana, 17. maja - Na današnji dan obeležujemo svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki letos v ospredje postavlja digitalne tehnologije za starejše in zdravo staranje. V Sloveniji je uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) med osebami, starimi med 65 in 74 let, večinoma pod povprečjem EU, ob tem opozarja državni statistični urad.

Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je bila 1. julija 2021 v Sloveniji dobra petina prebivalstva starega 65 let ali več.

"Ta del prebivalstva lahko postane žrtev t. i. digitalnega razkoraka, saj ga neuporaba digitalnih tehnologij lahko potisne na obrobje dogajanja v sodobni družbi. Hkrati pa ta starostna skupina predstavlja priložnost za gospodarstvo v smislu nudenja izdelkov in storitev, ki ustrezajo starejšim in njihovim potrebam - t. i. srebrna ekonomija," ugotavljajo na Sursu.

V prvih treh mesecih lanskega leta je 96 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih med 65 in 74 let, uporabljalo mobilni telefon. Od teh jih je 58 odstotkov uporabljalo pametni telefon. Do leta 2021 je v tej starostni skupini sicer prevladovala uporaba klasičnega mobilnega telefona, ki ima zgolj osnovne funkcije, kot je možnost klicanja in pošiljanja SMS sporočil.

Internet je v prvem četrtletju leta 2021 uporabljalo 62 odstotkov prebivalstva, starega med 65 in 74 let, medtem ko je povprečje v EU 65 odstotkov. Dnevno je do interneta dostopalo 48 odstotkov prebivalstva iz omenjene starostne skupine, kar je prav tako manj od povprečja EU, ki je znašalo 50 odstotkov.

Medtem je 31 odstotkov prebivalcev navedlo, da interneta še nikoli niso uporabili, kar je nekoliko več od evropskega povprečja, ki je znašalo 28 odstotkov. Izmed teh jih je 56 odstotkov pojasnilo, da niso imeli potrebe po uporabi interneta, 39 odstotkom se je zdel nezanimiv, 28 odstotkov pa jih je pojasnilo, da niso imeli ustreznih veščin za uporabo interneta oz. računalnika, navaja statistični urad.

Glede veščin podatki statističnega urada kažejo, je bilo v lanskem letu 45 odstotkov 65- do 74-letnikov brez potrebnih veščin in znanja za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Povprečje v EU je medtem znašalo 41 odstotkov.

Zelo skromne veščine jih je imelo 10 odstotkov (v EU osem odstotkov), skromne pa 11 odstotkov, kar je enako povprečju EU. Pomanjkljive in osnovne veščine je imelo po 15 odstotkov Slovencev, starih od 65 do 74 let (v EU po 15 in 17 odstotkov), zelo dobro razvite pa štiri odstotke, medtem ko je evropsko povprečje znašalo osem odstotkov.

Na Sursu so ob tem izpostavili tržni potencial omenjene starostne skupine. Med januarjem in marcem 2021 je 51 odstotkov uporabnikov interneta, starih med 65 in 74 let, na spletu iskalo informacije o izdelkih ali storitvah, kar je precej več od povprečja EU, ki je znašal 42 odstotkov.

Četrtina jih je v tem obdobju opravila vsaj en spletni nakup (v EU v povprečju 29 odstotkov). Od teh jih je 89 odstotkov opravilo nakup pri slovenskih spletnih prodajalcih, 29 odstotkov pri spletnih prodajalcih iz drugih držav članic EU in 23 odstotkov pri spletnih prodajalcih iz preostalih držav.

V Muzeju pošte in telekomunikacij, ki deluje v okviru Tehniškega muzeja Slovenije, ob današnjem dnevu vabijo na brezplačen ogled muzeja in voden ogled razstave "Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji", ki prikazuje razvoj tega področja v svetovnem merilu in v našem prostoru od njegovih zametkov do danes, so sporočili iz Tehniškega muzeja Slovenije.

Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe praznujemo od leta 1969 kot spomin na podpis prve mednarodne telegrafske konvencije in ustanovitve Mednarodne telegrafske zveze 17. maja 1865, so še navedli na statističnem uradu.