STAznanost

V Pivki razstava Vsak milimeter šteje: Geodezija na Slovenskem skozi čas

Pivka, 20. maja - V Depojih državnih muzejev v Pivki je na ogled razstava Tehniškega muzeja Slovenije Vsak milimeter šteje: Geodezija na Slovenskem skozi čas, ki prikazuje razvoj geodezije pri nas in pojasnjuje številne z geodezijo in kartografijo povezane pojme. Razstava bo na ogled do 18. decembra.

Po besedah direktorice Tehniškega muzeja Slovenije Barbare Juršič je geodetska zbirka Tehniškega muzeja Slovenije (TMS) ena od pomembnejših zbirk, ki jih hrani muzej. Prikazuje razvoj geodezije na Slovenskem od Avstro-Ogrske naprej, sega pa še dlje v zgodovino, saj priča tudi o delu Janeza Vajkarda Valvasorja, so sporočili iz TMS.

Valvasor je bil med drugim tudi pomemben topograf in kartograf, ki je že v 17. stoletju proučeval in upodabljal slovensko ozemlje na topografskih slikah in kartah. V njegovem času na Kranjskem ni bilo tiskarskega podjetja, ki bi moglo pripraviti slikovno gradivo za topografska dela, zato je grafično delavnico, bakroreznico in tiskarno ustanovil kar sam, kakovost izdelkov pa je bila na evropski ravni. Ravno zaradi Valvasorja je bila prvotna geodetska zbirka, ki jo je že leta 1987 ob sodelovanju TMS in geodetskih ustanov zasnovala in postavila Zveza geodetov Slovenije, predstavljena na gradu Bogenšperk, kjer je Valvasor od leta 1672 živel.

Juršič je še povedala, da je namen razstave med drugim prikazati pomen uporabe geodezije v praksi, tudi v današnjem času, za boljše razumevanje geodezije in strokovnega izrazja pa so oblikovali tudi pojmovnik, ki bo z zanimivimi ilustracijami nagovoril oblikovalce.

Po besedah generalnega direktorja Geodetske uprave Tomaža Petka je pričujoča razstava rezultat večletne skrbi za geodetsko dediščino, za kar so zaslužni tudi strokovnjaki oddelka za geodezijo FGG in Zveze geodetov Slovenije.

Predstavnik delovne skupine Janez Slak je povedal, da razstava na 28 panojih prikazuje zgodovino geodezije na Slovenskem in njene glavne razvojne mejnike, sprehodi se skozi osnove zemljemerstva, razvoj kartografije in zemljiškega katastra ter geodezijo v praksi. Poleg omenjenih vsebin na panojih si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi geodetsko orodje in razvoj instrumentarija v obdobju izpred 150 let do današnjih dni.

Razstava vključuje tudi multimedijske prikaze in 3D-interaktivno predstavitev vsebin.