STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Evropska sredstva tudi za opremo za biotehnološko stičišče

Ljubljana, 17. junija - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes podpisali pogodbo za nakup opreme za biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo, ki nastaja na območju naravoslovnih fakultet v Ljubljani. Investicija v vrednosti 6,33 milijona evrov bo v 80 odstotkih financirana s kohezijskimi sredstvi EU, 20 odstotkov bo primaknila država.

Danes podpisana pogodba je še del zaključevanja izvajanja večletnega proračuna EU 2014-2020, namen investicije pa je k vzpostavitvi biotehnološkega stičišča prispevati tudi z nakupom nove raziskovalne opreme, ki bo dopolnila obstoječo raziskovalno infrastrukturo ali vzpostavila nove sklope tovrstne infrastrukture.

Cilj naložbe v opremo je nadgradnja raziskovalne infrastrukture na področjih biotehnologije, biomedicine in bioloških virov, analitičnih zmogljivosti, varne in zdrave hrane ter okoljske znanosti, pojasnjujejo na ministrstvu.

Nova oprema bo po njihovih navedbah izboljšala raziskovalne zmogljivosti in razvojne možnosti Nacionalnega inštituta za biologijo, tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju, okrepila pa bo tudi podporo te raziskovalne ustanove gospodarstvu.

Gradnja biotehnološkega stičišča je stekla julija lani, takrat pa so na Nacionalnem inštitutu za biologijo zapisali, da bo kompleks omogočal nadaljnji preboj slovenskega znanja v temeljnih in uporabnih vidikih bioznanosti ter prenašanje znanja v industrijsko prakso. Sodelovanje s podjetji je namreč pomemben del aktivnosti inštituta.

Gradnja tega znanstveno-raziskovalnega objekta bo potekala v dveh fazah in po napovedih trajala do oktobra 2023. Investicija je vredna 27,74 milijona evrov, tudi ta pa je v 80 odstotkih financirana iz evropskih kohezijskih sredstev in v 20-odstotnem deležu iz proračuna.