STAznanost

V Piranu danes o rezultatih projekta Tretamara

Piran, 22. junija - Na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo bodo danes predstavili rezultate čezmejnega projekta Tretamara, ki je združil slovenske in italijanske raziskovalce pri preučevanju severnega Jadrana. Cilj projekta je bilo oblikovanje nadnacionalnih smernic za celostno upravljanje morskih habitatov izrednega ekološkega pomena.

Dvoletni projekt Tretamara v vrednosti 820.000 evrov je stekel februarja 2020. Poleg Nacionalnega inštituta za biologijo na slovenski strani so pri njem sodelovali še trije italijanski partnerji, med njimi tudi Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko iz Trsta, ki mu je pripadla vloga vodilnega partnerja projekta.

Raziskovalci so vzeli pod drobnogled grebene, biogene formacije in druga morska okolja severnega Jadrana. Na tem območju so prisotni morski in obalni habitati, ki podpirajo izjemno biotsko raznovrstnost živali in rastlin, značilno za biogene-geogene formacije Furlanije Julijske krajine in Benečije.

Gre za formacije iz mrtvih koralitov sredozemske kamene korale, ki so v Sloveniji prisotne ob mejah naravnega spomenika Debeli rtič in naravnega rezervata Strunjan. Današnji sklepni dogodek projekta bo zato namenjen tudi predstavitvi slovenskih izkušenj pri raziskovanju ekologije sredozemske kamene korale.

Partnerji projekta Tretamara želijo, da bi pridobljeno znanje spodbudilo oblikovanje učinkovitih ukrepov za varstvo naravnih virov, opredelitev varstvenih prioritet pa bi okrepilo celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj Severnega Jadrana, so sporočili z Morske biološke postaje Piran.