STAznanost
Humanistika in družboslovje

V projektu Equal4Europe za enake možnosti spolov v znanosti in izobraževanju

Bled, 3. julija - Na generalni skupščini mednarodnega projekta Equal4Europe, ki jo je v tem tednu gostila IEDC - Poslovna šola Bled, so določili smernice in nadaljnje cilje projekta, ki si prizadeva za večjo enakopravnost spolov v znanosti in izobraževanju. Opredeljene smernice in cilji se nanašajo denimo na širjenje doseženih rezultatov.

Pri omenjenem raziskovalnem in aplikativnem projektu sodeluje šest akademskih ustanov iz Slovenije, Francije, Nemčije, Nizozemske, Slovaške in Španije ter neodvisno svetovalno podjetje iz Nizozemske in neprofitna fundacija iz Belgije, so sporočili iz IEDC - Poslovne šole Bled.

Projekt Equal4Europe je štirileten, podpira pa ga evropski mehanizem Horizon 2020. Trenutno so v tretjem letu raziskovalnega dela. Raziskovalke in raziskovalci si prizadevajo za razvoj dostopnega znanja, orodij in najboljših praks za izobraževalne in raziskovalne ustanove, s katerimi bi lahko odpravljali ovire pri zaposlovanju in poklicnem napredovanju raziskovalk. Poleg tega želijo odpravljati neravnovesja med spoloma v procesih odločanja in vključevati vidik spola v raziskovalne vsebine in inovacije.

Načrtujejo, da bodo do konca leta 2023 razvili in izvajali prilagojene načrte za enakopravnost in enake možnosti žensk in moških. Tako bi uresničili trajnostne institucionalne spremembe in spremembe v organizacijski kulturi, vzpostaviti pa nameravajo tudi mrežo pooblaščenk in pooblaščencev za enakopravnost spolov.

Vsaka partnerska institucija prispeva k projektu posebno strokovno znanje. IEDC - Poslovna šola Bled vodi delo na področju enakopravnosti in enakih možnosti spolov pri vodenju in odločevalskih procesih. Predsednica IEDC - Poslovne šole Bled Danica Purg je na delavnici v okviru projekta izrazila zadovoljstvo s tem, da se njihovih izobraževalnih programov udeležuje vse več žensk, zlasti mladih.

Na šoli si prizadevajo, da bi bila tako v izvršnih organih kot med akademskim osebjem enako zastopana oba spola. Prav tako želijo doseči, da bi bilo zaposlenih več mladih raziskovalk, ki jim bodo zagotovili najboljše mentorje. Tako bodo postale vrhunske akademičarke, je zagotovila.

Delavnico je vodila strokovnjakinja za enakopravnost žensk v akademskem svetu Susan Madsen z univerze Utah Valley v ZDA. V pogovoru v okviru dogodka pa sta predstavnika svetovalnega odbora projekta, Olga Pietruchova s slovaškega ministrstva za pravosodje in direktor Poslovne šole Stellebosch v Južni Afriki Mark Smith spregovorila o dobrih praksah pri uveljavljanju mehanizmov za izboljšanje razmer pri enakopravnosti spolov.