STAznanost

Konzorciju DIGI-SI status Evropskega digitalnega inovacijskega stičišča

Maribor, 6. julija - Konzorcij DIGI-SI je pridobil status Evropskega digitalnega inovacijskega stičišča (EDIH). Po navedbah mariborske univerze gre za izjemno pridobitev, saj se je za ta status potegovalo kar 331 kandidatov. Za spodbujanje digitalne preobrazbe gospodarstva in javnega sektorja bo tako v naslednjih treh letih na voljo nekaj več kot 3,3 milijona evrov.

Poleg Univerze v Mariboru kot koordinatorice Konzorcij DIGI-SI sestavlja še šest partnerjev: Institut Jožef Stefan, DIH Slovenije, Tehnološki park Ljubljana, Arctur, ITC - Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in TCS - Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje. Konzorcij bo z novim statusom sodeloval pri izobraževanju in ozaveščanju o tem, kaj so napredne digitalne tehnologije in kako se jih lahko uporabi za pospeševanje razvoja in delovanja.

Prav tako bo konzorcij ocenjeval digitalno zrelost podjetij in organizacij, jih povezoval z raziskovalci in inovacijskim ekosistemom ter nudil pomoč pri iskanju financiranja. Konzorcij je Evropski komisiji kot nacionalnega kandidata lani predlagala vlada. Stičišča EDIH komisija načrtuje v okviru Programa za digitalno Evropo, z njimi pa želi približati digitalne tehnologije podjetjem, državljanom in javni upravi v EU.

"Pridobitev statusa EDIH ima izjemen pomen za celotno Slovenijo, ki v digitalizaciji močno zaostaja za najbolj razvitimi državami Evropske unije zaradi neustrezne stopnje digitalizacije v podjetjih in javni upravi," je poudaril Zoran Ren, sicer idejni vodja Digitalnega inovacijskega stičišča Univerze v Mariboru. Posebej velike vrzeli, ki so med epidemijo covida-19 postale še opaznejše, so v kmetijstvu, zdravju, proizvodnji in turizmu.

Slovenski javni sektor bo lahko s pomočjo konzorcija DIGI-SI nadgradil svoje poslovanje in s tem zagotovil učinkovitejše poslovne procese, podjetja pa bodo imela možnost izboljšati svoj položaj na trgu z digitalizacijo procesov, storitev in izdelkov. S tem bodo prispevala k večji dodani vrednosti produktov in storitev.