STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 31. julija - Med znanstvenimi novostmi na policah slovenskih založb so tokrat knjige Pričetek vsega: Nova zgodovina človeštva, ki je izšla pri založbi UMco, Presežne prisotnosti založbe Slovenska matica, Pomursko akademsko znanstvena unija PAZU je izdala Pregled zgodovine Prekmurja, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru pa monografijo Mikropropagacija koščičarjev.

Pričetek vsega: Nova zgodovina človeštva

V knjigi Pričetek vsega: Nova zgodovina človeštva, ki je v prevodu Sama Kuščerja izšla pri založbi UMco, avtorja David Graeber in David Wengrow s pomočjo preučevanja arheoloških ostankov zgodnjih človeških naselbin z vsega sveta pod vprašaj postavljata splošno sprejeto tezo nastanka in razvoja človeških civilizacij, ki temelji na tem, da se je hierarhija prebivalstva porodila zelo zgodaj.

Kot so v opisu zapisali pri založbi, "to prepričanje sloni na ideji, da se je zaradi pogosto nasilnega in osvajalnega obnašanja ter širitve ozemlja, ki so ga osvajalci obvladovali, na vrhu vzpostavila oblast, običajna populacija se je utrdila v sredini, zasužnjeni ljudje pa so pristali na družbenem dnu. Po dognanjih antropologa Davida Graeberja in arheologa Davida Wengrowa pa so bili ljudje več kot 95 odstotkov časa svojega obstoja organizirani v skupnosti, ki so bile, tako kažejo rezultati najzgodnejših najdišč od Južne Amerike, prek Kanade in Ukrajine do Indije, zasnovane na veliko bolj enakopravnem načinu življenja, kot bi mislili glede na ostanke propadlih človeških civilizacij."

"Knjiga Pričetek vsega je po eni strani delo o temeljnem vprašanju, ali je človek v osnovi dober ali ne, po drugi strani pa podprta z mnogimi antropološkimi dokazi predstavlja intelektualni izziv za sodobnega bralca," so povzeli.

Presežne prisotnosti. Eseji o Plotinovi metafiziki svetlobe.

Pri Slovenski matici je izšla tematsko enotna in metodološko temeljita filozofska monografija Marka Uršiča z naslovom Presežne prisotnosti. Kot so navedli, delo govori o metafiziki svetlobe pri najpomembnejšem filozofu pozne antike, utemeljitelju novoplatonizma Plotinu (3. st. n. št.), obenem pa je to izrazito avtorsko delo, v katerem se teoretski diskurz prepleta z osebno filozofsko in duhovno kontemplacijo umskega sveta v (novo)platonizmu in širše.

"Tematika je strukturirana v treh nizih filozofskih esejev oziroma razprav: prvi niz govori o 'sijočem kraljestvu' Uma, v drugem nizu, ki tvori osrednji in najdaljši del knjige, avtor premišljuje o duši v njeni dvojnosti (in obenem enosti) med duhom in telesom, v tretjem nizu z naslovom 'Krogi Luči', ki je po obsegu najkrajši, vendar vsebinsko najbolj zgoščen, pa je avtor izbral iz Plotinovega opusa devet odlomkov za svoje filozofsko-pesniške meditacije o Enem-Dobrem. Poleg obsežnih sprotnih opomb 'pod črto' so na koncu knjige tudi bibliografija, seznam navedkov iz Plotinovih traktatov ter imensko kazalo," so še zapisali pri Slovenski matici.

Pregled zgodovine Prekmurja

Pomurska akademsko znanstvena unija (PAZU) je izdala knjigo 18 avtorjev z naslovom Pregled zgodovine Prekmurja, v kateri je predstavljena preteklost pokrajine ob Muri od prazgodovine do konca 20. stoletja. Gre za delo, ki je po mnenju založbe napisano na visoki strokovni ravni, v tekoče berljivem jeziku in ima veliko raziskovalno vrednost, saj so v njej objavljeni številni do sedaj še neznani podatki, dokumenti in slikovno gradivo.

"Avtorji niso le zgodovinarji, zato gre ob zgodovinskem orisu tudi za preglede literarne, verske, umetnostno-zgodovinske, arhitekturne, etnološke in antropološke ali ljudskokulturne preteklosti tako Prekmurja kot Porabja", so še dodali.

Mikropropagacija koščičarjev

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru je izdala monografijo avtorice Mateje Šeško z naslovom Mikropropagacija koščičarjev. Kot so v opisu obrazložili, je mikropropagacija osnovna tehnika rastlinskih tkivnih kultur.

"Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru že več let raziskujejo postopke za uspešno razmnoževanje koščičarjev in vitro. Največ raziskav je narejenih na marelici, češnji in slivi, zato je mikropropagacija teh vrst v monografiji bolj natančno opisana. Prvi del monografije je pregled posameznih stopenj mikropropagacije, vključno z opisom laboratorija in potrebne opreme za delo s tkivnimi kulturami. Monografija bo služila tudi kot učno gradivo za študente pri predmetih iz rastlinske biotehnologije in rastlinskih tkivnih kultur", so zapisali na spletni strani založbe.

Podrobnejši pregled novih znanstvenih publikacij je na voljo na povezavi http://znanost.sta.si/knjige/