STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 31. avgusta - Pri Založbi ZRC sta izšla Slovar izgovarjav OptiLEX ter knjiga Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pa je izdala monografijo Marka Kerševana Religiologija, religija, sveto: izbrani spisi. Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je med novostmi monografija Znanstveno-raziskovalni izzivi na poti digitalne preobrazbe, pri Založbi Univerze v Ljubljani pa monografija Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči.

Slovar izgovarjav OptiLEX

Založba ZRC je izdala Slovar izgovarjav OptiLEX, ki je prvenstveno namenjen razvoju jezikovnotehnoloških rešitev za slovenski jezik, uporaben pa je tudi za jezikoslovne raziskave. Vključuje iztočnice s pregibnimi oblikami ter zapis njihovega izgovora v računalniško berljivem MRPA (Machine Readable Phonetic Alphabet) zapisu. Osnovo so predstavljali podatki o slovenskih iztočnicah s pregibnimi oblikami, izmed katerih so bili izbrani tisti, ki se kot iztočnice pojavljajo v SSKJ2. Avtorji Jerneja Žganec Gros, Tanja Mirtič, Miroslav Romih in Kozma Ahačič so v slovar vključili 698.357 vnosov.

Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo

Knjiga avtoric Saše Babič in Mateje Belak z naslovom Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo, ki je izšla pri Založbi ZRC, obravnava izjemen družbeno-političen in okoljsko-religiozen fenomen. Kot so zapisali pri založbi, se je v Sloveniji v posebni obliki heterotopije najmanj do sredine 20. stoletja ohranila družbena skupnost, ki je ohranila svojo politično, pravno, policijsko in religiozno samostojnost neodvisno od vladajočega krščanskega in državnega sistema.

"Avtorji raziskujejo verodostojnost pripovedi o tej skriti družbi ter ji iščejo zgodovinski in prostorski okvir. Njen verovanjski sistem zelo očitno izhaja iz staroslovanskega in ustreza predstavi o pramonoteizmu, ki ga opisuje postkrščanska teologija. Tesno je povezan s prostorom, v katerem je materializiran v obliki tročlenih prostorskih struktur t. i. tročanov. Fizikalni poizkus, ki je bil izveden, kaže, da je zelo oprijemljiva verjetnost, da so s tročani ljudje regulirali negativne posledice lokalnega zemeljskega magnetizma in sončnih neviht. Tako so urejali prostor, ki jim je nudil več zdravja in s tem boljšo možnost preživetja. Gre za zgled sonaravnega bivanja. Njegov pomen postaja ob podivjanih vremenskih nesorazmerjih pomembnejši iz dneva v dan", so v opisu navedli pri Založbi ZRC.

Monografija o znanstveno-raziskovalnih izzivih na poti digitalne preobrazbe

V monografiji Mirjane Kljajić Borštnar in Andreje Pucihar z naslovom Znanstveno-raziskovalni izzivi na poti digitalne preobrazbe, ki je izšla pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru, so predstavljene teme s področja digitalne preobrazbe, ki bodo organizacijam in posameznikom v pomoč pri lažjem prehodu v digitalno poslovanje. "Digitalna preobrazba se nanaša na uporabo digitalnih tehnologij za poenostavitev poslovanja, povečanje učinkovitosti, inoviranje proizvodov in storitev, prilagajanje potrebam strank, spreminjanje načinov dela in povezovanja znotraj in med organizacijami. Ima širši vpliv, zato je pomembno, da jo obravnavamo celovito (z vidika ekonomije, družbe in okolja)," so zapisali v založbi.

Kot so še dodali, je v prispevkih opisano merjenje digitalne in podatkovne zrelosti v malih in srednje velikih podjetjih, analiza vpliva digitalnih tehnologij na elemente poslovnega modela, vpliv digitalne probrazbe na posameznika in družbo na problemu tehnologije podkožnih mikročipov ter spremembe obnašanja potrošnikov. Sledijo prispevki o uporabi tehnologije veriženja podatkovnih blokov in pregled raziskav na področju interneta stvari in kiberfizičnih sistemov, metodologija za obravnavo strateške usklajenosti med poslovnim delom podjetij in informacijsko tehnologijo ter pristop Essence, ki povezuje standarde kakovosti programske opreme in inženiring programske opreme.

Religiologija, religija, sveto: izbrani spisi

Monografija Marka Kerševana Religiologija, religija, sveto: izbrani spisi, ki je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je po navedbah založbe "strokovno-znanstvena relevantna sociološka in religiološka študija o sistemih, ki v sebi povezujejo in združujejo religiozno-etično vsebino, filozofsko-spoznavne pojme ter etično-moralne kriterije in navodila, ki v veliki meri tudi danes določajo socialni nauk družb, njihovo vsakdanjo prakso, vrednotenja in verovanja."

"Marko Kerševan je bil, skupaj z Zdenkom Roterjem, začetnik in utemeljitelj sociologije religije na Slovenskem. Za povojno obdobje v novi, socialistični Jugoslaviji in Sloveniji je bilo delo Kerševana temeljno, da se je sociologija lahko uveljavila, znotraj nje pa študijsko relevantno in načeloma nevtralno, to je neideološko, obravnavanje religije kot družbenega pojava in specifične prakse", so še zapisali pri založbi.

Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči

V monografiji Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči avtorice Andreja Avsec, Tina Kavčič in Gaja Zager Kocjan predstavljajo ugotovitve več raziskav, izvedenih v zadnjem desetletju, in jih umestijo na področje pozitivne psihologije, ki se je kot znanstvena disciplina uveljavila po letu 2000.

V delu, ki je izšlo pri Založbi Univerze v Ljubljani, kot teoretični okvir v prvem poglavju predstavijo raziskave laičnega pojmovanja sreče in teoretične modele subjektivnega blagostanja. Poudarek na znanstveni ustreznosti merskih instrumentov v pozitivni psihologiji je spodbudil interes za konstrukt subjektivnega blagostanja tudi na drugih področjih psihologije.