STAznanost

Raziskovalnemu zavodu Rudolfovo zagotovili osnovna sredstva za začetek delovanja

Novo mesto/Ljubljana, 7. septembra - Država in agencija za raziskovalno dejavnost sta zagotovila osnovna finančna sredstva za začetek delovanja javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo v Novem mestu. Zavod je tako za letošnje leto prejel nekaj manj kot 385.000 evrov, s čimer so izpolnjeni osnovni pogoji za delovanje. Bi pa potrebovali še denar raziskovalno opremo in prostore, pravijo.

Kot so za STA navedli na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), so pogodbo o financiranju za leto 2022 z zavodom Rudolfovo podpisali sredi julija. Po njej bo ARRS zavodu v skladu s programom dela in finančnim načrtom, na katerega je dalo soglasje ministrstvo za izobraževanje, letos izplačala največ 384.777 evrov, od tega za pokrivanje stroškov dela 251.216 evrov ter za izdatke za blago in storitve 133.561 evrov.

Gre za sredstva, ki so po sklepu vlade namenjena ustanovitvi in začetku dela zavoda in ne za sredstva stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po 80. členu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, pojasnjujejo na ARRS. Do teh sredstev naj bi bil zavod po razumevanju njegovega direktorja Janeza Povha prvič upravičen leta 2024.

Povh pravi, da bodo za letos odobrena sredstva ARRS zadoščala za nemoteno izvajanje programa dela zavoda za leto 2022 v delu, ki se nanaša na kritje stroškov dela ter stroškov blaga in storitev, bi pa za normalno delovanje potrebovali še sredstva za poslovne prostore in za raziskovalno opremo.

Zavod je namreč po navedbah Polha za prvo fazo delovanja najel poslovne prostore v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v Novem mestu. Na voljo imajo okoli 20 delovnih mest in celoten laboratorij Labtop, ki ga je Rudolfovo najelo od Razvojnega centra Novo mesto. V tem laboratoriju je tudi že precej raziskovalne opreme, ki jo je razvojni center v preteklosti dobil v uporabo preko različnih poslovnih modelov.

"Ta oprema zadošča za začetek delovanja, a za umestitev med vodilne ustanove na področju industrije 4.0, digitalizacije, krožnega gospodarstva in intelektualne lastnine potrebujemo še precej raziskovalne opreme, glede katere se dogovarjamo z ministrstvom in ARRS," pravi. Prav tako so v pogovorih z ministrstvom glede zagotovitve sredstev za prostorsko širitev.

Na ministrstvu v zvezi s tem navajajo, da bodo v letu 2022 in 2023 poleg stroškov dela ter stroškov blaga in storitev zavodu preko ARRS krili tudi "določene stroške za opremo in najem poslovnih prostorov, kot bodo opredeljeni v programu dela, ki bo temeljil na izhodiščih ustanovitelja, skladno z veljavno zakonodajo".

Zavod se bo lahko prijavljal tudi na različne projekte, "tako da verjamemo, da bo pomemben del financiranja pridobil tudi na razpisih in skladno z njihovimi načrti tudi neposredno iz gospodarstva", so še odgovorili na vprašanja STA.

Zavod Rudolfovo je ob izteku mandata ustanovila prejšnja vlada. Ustanovila je tudi Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje ter z zakonom še Pomursko akademsko znanstveno unijo. Ker je imela zdajšnja vlada o njihovi ustanovitvi nekatere pomisleke, je ministrstvo za izobraževanje po poročanju časopisa Dnevnik junija napovedalo pregled postopkov njihove ustanovitve in delovanja.

Na ministrstvu zdaj pravijo, da vodijo revizijo le za zavod Rudolfovo ter znanstveno središče Pomurje, ne pa tudi za pomursko unijo, saj je bila ta ustanovljena v zakonom kot neposredni proračunski porabnik in ministrstvo pri tem nima nobenih pristojnosti.

Na podlagi dosedanjega pregleda za zavod Rudolfovo in znanstveno središče Pomurje sicer ugotavljajo, "da so bili formalni postopki ustanavljanja obeh zavodov izpeljani korektno, tako da pravnih nepravilnosti" v dosedanjem pregledu niso zasledili. "Glede vsebinskega dela in uspešnosti delovanja pa bomo lahko sodili po prejemu vsebinskih dokumentov. Na podlagi tega bomo lahko presojali o vsebinski upravičenosti delovanja obeh zavodov," so zapisali za STA.

V Novem mestu si sicer že dlje časa želijo tudi, da bi dobili javno univerzo, o čemer sta julija ob obisku v Novem mestu govorila tudi minister za izobraževanje Igor Papič in novomeški župan Gregor Macedoni. Med drugim so se takrat dogovorili, da se bo v nadaljnja dogovarjanja glede razvoja visokega šolstva na Dolenjskem v razpravo vključila širša akademska skupnost.